اقتصاد ریاضی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

اقتصاد ریاضی یعنی کاربرد روش های ریاضیاتی در نظریات و مسائل اقتصادی، که شامل مباحث مشتق، حساب دیفرانسیل، معادلات تفاضلی، جبر خطی، برنامه ریزی ریاضیاتی و سایر روش های محاسباتی میشود. این علم به ما کمک میکند تا مدل سازی نظری را با دقت و سادگی بیشتری انجام دهیم.

مدل سازی اقتصادی در قرن ۱۹ و با بکارگیری حساب دیفرانسیل در بررسی رفتار اقتصادی شکل گرفت؛ مانند حداکثرسازی مطلوبیت و سایر کاربردهای بهینه یابی ریاضیاتی. به طور کلی، مباحث ریاضیاتی بیشتری در قرن ۲۰ وارد رشته اقتصاد شد. اما تکامل نظریه بازی ها منجر به استفاده گسترده از مباحث ریاضیاتی در اقتصاد گردید.

با این وجود اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز و فریدریس هایک از بکارگیری مدل های ریاضیاتی برای رفتار انسانی انتقاد کرده و گفته اند که ریاضیات نمیتواند تصمیمات انسان ها را مدل سازی کند.

کورس اقتصاد برای ریاضی یکی از اصلی ترین مباحث در رشته اقتصاد است. این کورس برای تمام مقاطع دانشگاهی کاربرد دارد و به دانشجویان این امکان را میدهد که از دانش ریاضیاتی خود در حل مسائل اقتصادی بهره بگیرند.

پیش نیاز این دوره، حساب دیفرانسیل تک متغیره، جبر خطی و سیستم معادلات همزمان است. این کورس به بررسی حساب دیفرانسیل چند متغیره، بهینه یابی مقید و غیرمقید میپردازد. هدف این دوره، آماده سازی دانشجویان برای تحلیل شرایط اقتصادی است.

 

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ هفته اول دانلود ۲۸۴MB
۲ هفته دوم دانلود ۳۲۰MB
۳ هفته سوم دانلود ۲۶۵MB
۴ هفته چهارم دانلود ۳۱۰MB
۵ هفته پنجم دانلود ۲۶۶MB
۶ هفته ششم دانلود ۲۳۲MB
۷ هفته هفتم دانلود ۲۷۰MB
۸ هفته هشتم دانلود ۲۲۳MB