اقتصاد کلان با خان آکادمی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

اقتصاد کلان در قالب جدید از زمان جان مینارد کینز و کتاب وی (“نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال“) آغاز شد. اقتصاد کلان شاخه ای از اقتصاد است که به مطالعه رفتار کل اقتصاد میپردازد. در اقتصاد کلان، پدیده های کلانی مانند تورم، سطح قیمتها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و بیکاری مورد بررسی قرار میگیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد، اقتصاد کلان به مطالعه سناریوی کلی اقتصاد میپردازد. به عبارت دیگر بر این امر تمرکز دارد که اقتصاد به طور کلی چه عملکردی دارد. بدین منظور متغیرهایی مانند بیکاری، GDP، و تورم را لحاظ میکند. دولت از این عوامل و مدل ها برای توسعه سیاست های اقتصادی خود استفاده میکند. دولت ها سیاست های پولی و مالی اتخاذ میکنند تا بتوانند عملکرد اقتصاد را کنترل کنند.

اقتصاد دانان در زمینه اقتصاد کلان به بسط مدل هایی میپردازند که بتوانند روابط بین متغیرهایی مثل مصرف، تورم، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل و تولید را توضیح دهند. نهادهای دولتی از این مدل ها به منظور ایجاد و ارزیابی سیاست اقتصادی استفاده میکنند.

خان آکادمی یک موسسه آموزشی غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۸ توسط سلمان خان تاسیس گردید. هدف این موسسه تولید محتوای آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان است. محتوای آموزشی تولید شده توسط این گروه رایگان است و عموما به زبان انگلیسی میباشد.

در اینجا کورس اقتصاد کلان توسط خان آکادمی ارائه گردیده است:

 

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

رمز فایل ها:rasabourse.com 

ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول(شامل ۱۰ فایل) دانلود ۹۰MB
۲ بخش دوم(شامل ۱۰ فایل) دانلود ۱۱۵MB
۳ بخش سوم(شامل ۱۰ فایل) دانلود ۱۱۸MB
۴ بخش چهارم(شامل ۸ فایل) دانلود ۱۲۷MB