اقتصاد کلان با پروفسور ناوارو از دانشگاه کلمبیا

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو پایه اصلی در اقتصاد میباشند. اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که عملکرد، ساختار و رفتار اقتصاد را به طور کلی بررسی میکند و دربرگیرنده اقتصاد منطقه ای، ملی و جهانی است. اقتصاددانان در حوزه کلان به مطالعه شاخص های اقتصاد کلان مانند GDP، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص های قیمتی و ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد میپردازند تا بدین وسیله بتوانند عملکرد اقتصاد را بهبود ببخشند. همچنین اقتصاددانان به بسط مدل هایی میپردازند که ارتباط بین متغیرهایی مانند درآمد ملی، تولید، مصرف، بیاری، تورم، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و مالیه بین الملل را مورد بررسی قرار دهند.

با وجود اینکه اقتصاد کلان مباحث گسترده ای را در برمیگیرد، اما تحقیقات در این زمینه در دو شاخه کلی قرار میگیرد. شاخه اول تلاش برای درک عوامل و نتایج نوسانات کوتاه مدت در درآمد ملی است(سیکل تجاری). شاخه دوم به شناخت عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در بلندمدت میپردازند. این مدل ها و پیش بینی های اقتصادی توسط دولت ها بکار گرفته میشود تا بتوان سیاست های اقتصادی مناسبی را بکار گرفت.

در این کورس، اصول اقتصاد کلان در سطح لیسانس برای دانشجویان اقتصاد، مدیریت، MBA مورد بررسی قرار میگیرد. در این دوره نحوه بکارگیری این اصول در زندگی شخصی و حرفه ای خود را فرا میگیرید. بدین ترتیب، اقتصاد کلان به شما آموزش میدهد که چگونه در دنیای رقابتی موفق شوید.

این کورس، اصول اقتصاد کلان را در سطح کورس مدیریت مورد بررسی قرار میدهد که در مورد مباحثی مانند تورم، بیکاری، سیاست مالی، سیاست پولی، نرخ ارز و اقتصاد آزاد بحث میشود. مباحث مطرح شده در این دوره به یکدیگر ارتباط دارند و در طی دوره نیز سوالاتی مطرح شده که میتوانید ویدئو را نگه دارید و به جواب سوال فکر کنید.

برای این کورس لزومی به استفاده از کتاب اقتصاد کلان نیست. اما در صورت تمایل به مطالعه، پیشنهاد میکنیم کتاب اقتصاد کلان دیوید کولندر را مطالعه کنید. این کتاب از این جهت توصیه میشود که تاکید زیادی بر تکامل تاریخی اقتصاد کلان دارد که مبحث اصلی در این کورس است. همچنین برای اطلاع از نحوه پیش بینی اقتصاد و سیکل تجاری و استفاده از این پیش بینی برای مدیریت شرکتها میتوانید از کتاب “همیشه یک برنده” استفاده کنید. اگر به مبحث مدیریت سرمایه علاقه دارید و میخواهید در مورد تاثیر اقتصاد کلان بر درک پورتفو اطلاعات بیشتری کسب کنید میتوانید از کتاب “وقتی بازارها حرکت میکنند، آیا حاضر هستید؟” استفاده کنید.

رمز فایل ها:rasabourse.com

دمو 1
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 2
2
دمو 2 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 3
3
دمو 3 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش اول
4
بخش اول ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دوم
5
بخش دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش سوم
6
بخش سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش چهارم
7
بخش چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش پنجم
8
بخش پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش ششم
9
بخش ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هفتم
10
بخش هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هشتم
11
بخش هشتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش نهم
12
بخش نهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دهم
13
بخش دهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش یازدهم
14
بخش یازدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دوازدهم
15
بخش دوازدهم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود