اقتصاد کلان با پروفسور ناوارو از دانشگاه کلمبیا

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو پایه اصلی در اقتصاد میباشند. اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که عملکرد، ساختار و رفتار اقتصاد را به طور کلی بررسی میکند و دربرگیرنده اقتصاد منطقه ای، ملی و جهانی است. اقتصاددانان در حوزه کلان به مطالعه شاخص های اقتصاد کلان مانند GDP، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص های قیمتی و ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد میپردازند تا بدین وسیله بتوانند عملکرد اقتصاد را بهبود ببخشند. همچنین اقتصاددانان به بسط مدل هایی میپردازند که ارتباط بین متغیرهایی مانند درآمد ملی، تولید، مصرف، بیاری، تورم، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و مالیه بین الملل را مورد بررسی قرار دهند.

با وجود اینکه اقتصاد کلان مباحث گسترده ای را در برمیگیرد، اما تحقیقات در این زمینه در دو شاخه کلی قرار میگیرد. شاخه اول تلاش برای درک عوامل و نتایج نوسانات کوتاه مدت در درآمد ملی است(سیکل تجاری). شاخه دوم به شناخت عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در بلندمدت میپردازند. این مدل ها و پیش بینی های اقتصادی توسط دولت ها بکار گرفته میشود تا بتوان سیاست های اقتصادی مناسبی را بکار گرفت.

در این کورس، اصول اقتصاد کلان در سطح لیسانس برای دانشجویان اقتصاد، مدیریت، MBA مورد بررسی قرار میگیرد. در این دوره نحوه بکارگیری این اصول در زندگی شخصی و حرفه ای خود را فرا میگیرید. بدین ترتیب، اقتصاد کلان به شما آموزش میدهد که چگونه در دنیای رقابتی موفق شوید.

این کورس، اصول اقتصاد کلان را در سطح کورس مدیریت مورد بررسی قرار میدهد که در مورد مباحثی مانند تورم، بیکاری، سیاست مالی، سیاست پولی، نرخ ارز و اقتصاد آزاد بحث میشود. مباحث مطرح شده در این دوره به یکدیگر ارتباط دارند و در طی دوره نیز سوالاتی مطرح شده که میتوانید ویدئو را نگه دارید و به جواب سوال فکر کنید.

برای این کورس لزومی به استفاده از کتاب اقتصاد کلان نیست. اما در صورت تمایل به مطالعه، پیشنهاد میکنیم کتاب اقتصاد کلان دیوید کولندر را مطالعه کنید. این کتاب از این جهت توصیه میشود که تاکید زیادی بر تکامل تاریخی اقتصاد کلان دارد که مبحث اصلی در این کورس است. همچنین برای اطلاع از نحوه پیش بینی اقتصاد و سیکل تجاری و استفاده از این پیش بینی برای مدیریت شرکتها میتوانید از کتاب “همیشه یک برنده” استفاده کنید. اگر به مبحث مدیریت سرمایه علاقه دارید و میخواهید در مورد تاثیر اقتصاد کلان بر درک پورتفو اطلاعات بیشتری کسب کنید میتوانید از کتاب “وقتی بازارها حرکت میکنند، آیا حاضر هستید؟” استفاده کنید.

 

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

رمز فایل ها:rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ هفته اول دانلود ۵MB
۲ هفته دوم دانلود ۱۹MB
۳ هفته سوم دانلود ۲۱MB
۴ هفته چهارم دانلود ۲۵MB
۵ هفته پنجم دانلود ۲۵MB
۶ هفته ششم دانلود ۲۶MB
۷ هفته هفتم دانلود ۲۵MB
۸ هفته هشتم دانلود ۱۹MB
۹ هفته نهم دانلود ۲۳MB
۱۰ هفته دهم دانلود ۱۷MB
۱۱ هفته یازدهم دانلود ۲۶MB
۱۲ هفته دوازدهم دانلود ۲۰MB