بازارهای مالی

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

بازار مالی، بازاری است که در آن به معامله اوراق بهادار و مشتقه(مانند آتی و آپشن) میپردازند. سهام، اوراق قرضه و فلزات گرانبها همگی جزء اوراق بهادار هستند. بازارهای مالی تاثیر زیادی بر عملکرد اقتصاد دارند. برای مثال معاملات سهام به بنگاه ها این امکان را میدهد که بدهی خود را پرداخت کنند و محصولات جدید تولید کنند. از طرفی دیگر، افرادی که سهام را خریداری میکنند میتوانند از افزایش قیمت آن و سود شرکت بهره ببرند. بنابراین قیمت سهام، هم بر روی شرکت و هم بر روی افراد جامعه و به طور کلی کل اقتصاد تاثیر میگذارد.

بازارهای صعودی منجر به شکل گیری اثر ثروت(Wealth Effect)  میشوند. یعنی وقتی ارزش پورتفوی مردم افزایش پیدا میکند، مخارج آنها بر روی خانه، ماشین و غیره نیز افزایش پیدا میکند. در مقابل، بازارهای نزولی منجر به ایجاد اثر معکوس ثروت میشوند. به بیان دیگر، یک پورتفوی نزولی منجر به نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد میشود. بدین ترتیب مردم مخارج خود را کاهش میدهند. از آنجا که مخارج مصرفی بخش اصلی در تولید ناخالص داخلی هستند، بنابراین کاهش مخارج منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد.

از طرف دیگر، شرایط اقتصادی نیز بر بازارهای مالی تاثیر میگذارد. مطالعات زیادی برای بررسی بازارهای مالی و چرایی تغییر قیمتها انجام شده است. در این کورس به بررسی بازارهای مالی و ویژگی های آنها و تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد  میپردازیم.

در این دوره آموزشی به سوالات مرتبط با بازارهای مالی پاسخ داده میشود. مانند: قیمت اوراق قرضه و سهام چگونه تعیین میشود؟ و چرا تغییر میکنند؟ چرا در زمان سرمایه گذاری، تغییر قیمت اوراق بهادار و ریسک آنها اهمیت پیدا میکند؟

سپس به بررسی بازارهای دیگر مانند، طلا، بازارهای درحال توسعه، املاک، صندوق های پوشش ریسک و … پرداخته میشود. همچنین در مورد ریسک، بازدهی و پورتفوی مرتبط با این بازارهای نیز صحبت میشود.

در انتها به  بررسی سیاست بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازارهای مالی میپردازیم. بعلاوه ارتباط بین قیمت دارایی های مالی و اقتصاد نیز موضوع بحث میباشد.

به طور کلی تمرکز این دوره آموزشی فقط بر روی درک بازارهای مالی نیست. بلکه این محتوای آموزشی به شما در رسیدن به اهداف مالی کمک شایانی خواهد کرد.

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:01:36 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:02:18 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:08:06 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:04:31 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:10:36 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:06:40 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:08:50 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:10:38 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:06:38 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:09:44 ویدیو
دانلود
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:02:26 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:03:45 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:03:15 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:05:01 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:03:01 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
00:05:17 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
00:04:58 ویدیو
دانلود
بخش دوم
18
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:06:12 ویدیو
دانلود
19
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:04:18 ویدیو
دانلود
20
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:09:06 ویدیو
دانلود
21
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:04:36 ویدیو
دانلود
22
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:05:17 ویدیو
دانلود
23
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:07:52 ویدیو
دانلود
24
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:05:00 ویدیو
دانلود
25
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:08:56 ویدیو
دانلود
26
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:11:21 ویدیو
دانلود
27
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:05:26 ویدیو
دانلود
28
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:06:58 ویدیو
دانلود
29
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:11:57 ویدیو
دانلود
30
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:17:40 ویدیو
دانلود
31
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:04:21 ویدیو
دانلود
بخش سوم
32
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:01:25 ویدیو
دانلود
33
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:10:39 ویدیو
دانلود
34
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:07:16 ویدیو
دانلود
35
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:07:19 ویدیو
دانلود
36
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:07:20 ویدیو
دانلود
37
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:07:34 ویدیو
دانلود
38
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:05:46 ویدیو
دانلود
39
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:07:59 ویدیو
دانلود
40
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:05:33 ویدیو
دانلود
41
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:06:03 ویدیو
دانلود
42
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:06:41 ویدیو
دانلود
43
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:08:47 ویدیو
دانلود
44
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:04:23 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
45
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:03:52 ویدیو
دانلود
46
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:10:42 ویدیو
دانلود
47
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:11:28 ویدیو
دانلود
48
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:03:02 ویدیو
دانلود
49
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:13:05 ویدیو
دانلود
50
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:08:03 ویدیو
دانلود
51
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:08:17 ویدیو
دانلود
52
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:09:35 ویدیو
دانلود
53
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:09:54 ویدیو
دانلود
54
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:14:07 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
55
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود