بلاکچین چیست؟

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

بلاکچین مجموعه ای از رکوردهاست که از طریق کرپیتوگرافی به هم لینک شده اند. هر بلوک شامل هش کریپتوگرافیکی مربوط به بلوک قبل از خود است. بلکچین نسبت به اصلاح داده ها مقاوم است و در واقع یک لجرمیباشد که تبادلات بین طرفین را ضبط میکند. وقتی داده ها ضبط شوند، داده های یک بلوک را بدون تغییر داده های سایر بلوک ها نمیتوان تغییر داد.

بلاکچین توسط ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ به عنوان لجر مبادلات عمومی بیتکوین اختراع شد. استفاده از بلاکچین در بیتکوین منجر به شکلگیری مبادلاتی شد که در آن به واسطه مالی نیازی نیست.

اکثر کریپتوکارنسی ها از تکنولوژی بلاکچین برای ضبط مبادلات استفاده میکنند. برای مثال، شبکه بیتکوین و اتریوم هر دو بر پایه بلاکچین هستند. طراحی بیتکوین به کاربردهای زیادی منتج شد و به طور عمومی در کرپیتوکارنسی ها از بلاکچین استفاده گردید. بلاکچین های خصوصی برای استفاده تجاری مطرح است.

تکنولوژی بلاکچین کاربردهای فراوانی دارد. برای مثال در سال ۲۰۱۴ بعضی از بازی های ویدئویی با استفاده از این تکنولوژِی ساخته شدند. همچنین از این تکنولوژی برای توزیع آهنگ در صنعت موزیک و رای گیری آنلاین نیز استفاده میشود.

این کورس که توسط گروه کنسنسز(ConsenSys) ارائه گردیده، مقدمه ای بر بلاکچین برای مخاطبین حرفه ای و مبتدی میباشد. در این کورس علاوه بر بررسی این تکنولوژی، فلسفه آن نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در سه هفته اول به  بررسی بلاکچین و تکنولوژِی مربوط به آن میپردازیم. در هفته چهارم فراتر از بیتکوین بحث میکنیم و به نسل بعدی بلاکچین (یعنی اتریوم) میپردازیم. همچنین بررسی میکنیم که بلاکچین مدرن چه توانایی هایی دارد. و در هفته آخر به کاربردهای آن میپردازیم.

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:01:14 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:01:35 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:01:26 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:02:23 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:01:58 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:03:21 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:03:14 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:02:27 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:02:37 ویدیو
دانلود
بخش دوم
10
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:04:29 ویدیو
دانلود
11
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:06:48 ویدیو
دانلود
12
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:03:19 ویدیو
دانلود
13
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:05:43 ویدیو
دانلود
14
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:01:34 ویدیو
دانلود
15
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:02:54 ویدیو
دانلود
بخش سوم
16
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:00:37 ویدیو
دانلود
17
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:03:23 ویدیو
دانلود
18
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:07:23 ویدیو
دانلود
19
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:05:09 ویدیو
دانلود
20
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:05:30 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
21
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:00:31 ویدیو
دانلود
22
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:06:27 ویدیو
دانلود
23
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:06:07 ویدیو
دانلود
24
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:03:29 ویدیو
دانلود
25
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:04:56 ویدیو
دانلود
26
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:05:22 ویدیو
دانلود
27
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:03:02 ویدیو
دانلود
28
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:04:08 ویدیو
دانلود
29
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:04:13 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
30
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:00:18 ویدیو
دانلود
31
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:08:23 ویدیو
دانلود
32
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:11:53 ویدیو
دانلود
33
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:14:50 ویدیو
دانلود
34
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:07:34 ویدیو
دانلود
35
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:00:37 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
36
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود