بیتکوین و کریپتوکارنسی(دانشگاه پرینستون)

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

بیتکوین یک کریپتوکارنسی و یک نوع پول الکترونیکی است. به عبارت دیگر، بیتکوین یک نوع ارز دیجیتال  است که  برای مبادله آن هیچ گونه واسطه مالی یا بانک مرکزی نقشی ندارد. مبادلات بیتکوین در بلاکچین ضبط میشود و تولید بیتکوین از طریق استخراج آن صورت میگیرد. بلاکچین بیتکوین یک لجر است که مبادلات بیتکوین را ضبط میکند. بلاکچین به صورت زنجیره ای از بلوک ها عمل میکند که هر بلوک حاوی هش بلوک قبلی است.

در تحقیقی که توسط دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، ۲٫۹ الی ۵٫۸۲ میلیون نفر از کیف پول های کریپتوکارنسی و عموما از بیتکوین استفاده میکنند. بیتکوین به دلایل متعدد مورد انتقاد قرار گرفته است مانند استفاده از آن در مبادلات غیرقانونی، نوسانات قیمتی و احتمال اینکه بیتکوین فقط یک حباب اقتصادی است. همچنین بیتکوین به عنوان گزینه ای برای سرمایه گذاری نیز لحاظ میشود.

برای اینکه بیتکوین را درک کنید، باید کارکرد آن در سطح تکنیکی را متوجه شوید. در این دوره به سوالات مهمی میپردازیم، مانند: بیتکوین چگونه کار میکند؟ چه چیزی باعث متفاوت شدن بیتکوین میشود؟ بیتکوین شما چقدر امنیت دارد؟دارندگان بیتکوین تا چه حد ناشناخته هستند؟ چه چیزی قیمت بیتکوین را تعیین میکند؟ آینده بیتکوین چگونه خواهد بود؟ بعد از این کورس میتوانید هنگام خواندن مطالب در مورد بیتکوین و سایر کریپتوکارنسی ها، حقیقت را از شایعه تشخیص دهید.

این کورس که توسط ارویند نارایانان از دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس شده است، به بررسی بیتکوین، کریپتوکارنسی و بلاکچین میپردازیم. در این کورس تکالیفی برای برنامه نویسی ارائه شده که انجام آنها میتواند به بهبود درک شما منجر گردد. حتی اگر پایه برنامه نویسی ندارید میتوانید از این کورس استفاده کنید.

میتوانید از کتاب “تکنولوژی کریپتوکارنسی و بیتکوین” در کنار این کورس استفاده کنید. فصل های این کتاب تمام مباحث موجود در لکچرها را در بردارد و علاوه بر آن جزئیات بیشتری را شامل میشود.

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
مقدمه ( نمایش رایگان )
01:50 ویدیو
دانلود
2
جلسه اول ( نمایش رایگان )
18:42 ویدیو
دانلود
3
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
09:00 ویدیو
دانلود
4
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
09:45 ویدیو
دانلود
5
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
05:33 ویدیو
دانلود
6
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
14:04 ویدیو
دانلود
بخش دوم
7
جلسه اول ( نمایش رایگان )
04:47 ویدیو
دانلود
8
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
13:07 ویدیو
دانلود
9
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
17:55 ویدیو
دانلود
10
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
19:47 ویدیو
دانلود
11
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
18:05 ویدیو
دانلود
بخش سوم
12
جلسه اول ( نمایش رایگان )
11:26 ویدیو
دانلود
13
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
15:41 ویدیو
دانلود
14
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
14:49 ویدیو
دانلود
15
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
05:49 ویدیو
دانلود
16
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
18:36 ویدیو
دانلود
17
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
11:44 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
18
جلسه اول ( نمایش رایگان )
06:21 ویدیو
دانلود
19
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
13:28 ویدیو
دانلود
20
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
11:01 ویدیو
دانلود
21
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
19:27 ویدیو
دانلود
22
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
08:13 ویدیو
دانلود
23
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
05:40 ویدیو
دانلود
24
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
16:53 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
25
جلسه اول ( نمایش رایگان )
10:10 ویدیو
دانلود
26
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
23:27 ویدیو
دانلود
27
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
14:54 ویدیو
دانلود
28
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
14:16 ویدیو
دانلود
29
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
23:39 ویدیو
دانلود
بخش ششم
30
جلسه اول ( نمایش رایگان )
26:42 ویدیو
دانلود
31
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
18:14 ویدیو
دانلود
32
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
21:44 ویدیو
دانلود
33
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
14:22 ویدیو
دانلود
34
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
19:47 ویدیو
دانلود
35
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
11:10 ویدیو
دانلود
بخش هفتم
36
جلسه اول ( نمایش رایگان )
06:48 ویدیو
دانلود
37
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
10:52 ویدیو
دانلود
38
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
09:43 ویدیو
دانلود
39
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
09:19 ویدیو
دانلود
40
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
09:43 ویدیو
دانلود
41
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
05:59 ویدیو
دانلود
42
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
11:51 ویدیو
دانلود
43
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
10:30 ویدیو
دانلود
بخش هشتم
44
جلسه اول ( نمایش رایگان )
05:37 ویدیو
دانلود
45
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
13:29 ویدیو
دانلود
46
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
09:50 ویدیو
دانلود
47
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
07:32 ویدیو
دانلود
48
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
08:06 ویدیو
دانلود
بخش نهم
49
بخش اول ( نمایش رایگان )
16:12 ویدیو
دانلود
50
بخش دوم ( نمایش رایگان )
16:22 ویدیو
دانلود
51
بخش سوم ( نمایش رایگان )
10:07 ویدیو
دانلود
52
بخش چهارم ( نمایش رایگان )
18:25 ویدیو
دانلود
53
بخش پنجم ( نمایش رایگان )
23:38 ویدیو
دانلود
بخش دهم
54
جلسه اول ( نمایش رایگان )
21:50 ویدیو
دانلود
55
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
15:01 ویدیو
دانلود
56
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
15:33 ویدیو
دانلود
57
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
11:26 ویدیو
دانلود
بخش یازدهم
58
جلسه اول ( نمایش رایگان )
14:56 ویدیو
دانلود
59
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
28:24 ویدیو
دانلود
60
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
24:09 ویدیو
دانلود
61
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
16:15 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیر نویس
62
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود