حساب دیفرانسیل و انتگرال با پروفسور استرنگ از دانشگاه MIT

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

حساب دیفرانسیل و انتگرال در بسیاری از رشته ها کاربرد دارد مانند رشته های مهندسی، فیزیک، کامپیوتر، فایینس و اقتصاد. پیش نیاز این دوره جبر خطی دوران دبیرستان و مثلثات می باشد.

در اینجا کورس حساب دیفرانسیل و انتگرال را داریم که توسط ویلیام گیلبرت استرنگ از دانشگاه MIT تدریس شده است. استرنگ یک ریاضیدان آمریکایی است که تحقیقات فراوانی در زمینه تحلیل ویولت، جبر خطی، روش اجزاء محدود و محاسبه تغییرات انجام داده است. وی استاد ریاضی دانشگاه MIT می باشد که به تدریس جبر خطی، مهندسی و علم محاسبه می پردازد. همچنین پروفسور گیلبرت  کمک شایانی به علم ریاضیات کرده است برای مثال هفت کتاب ریاضی و یک رساله منتشر کرده است.

برای دانلود کورس جبر خطی با ویلیام استرنگ، کلیک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com 

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:37:46 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
00:30:04 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:38:30 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
00:38:53 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:37:21 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:34:38 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:36:14 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
00:35:20 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:36:26 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:34:10 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:25:50 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
00:32:59 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:31:40 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:30:49 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:32:12 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
00:34:20 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
00:38:05 ویدیو
دانلود