دوره مقدماتی کامفار با دکتر ساعی نیک

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در مطالعات امکان سنجی به بررسی نقاط قوت و ضعف یک بیزنس، فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط طبیعی، منابع مورد نیاز و چشم انداز موفقیت پرداخته میشود. به بیان دیگر، مطالعات امکان سنجی به ارزیابی پتانسیل موفقیت یک پروژه میپردازد. ارزیابی مالی-اقتصادی پروژه از مهمترین رکن های تصمیم گیری در مورد مطلوبیت  و یا عدم مطلوبیت انجام آن پروژه و یا معیاری جهت مقایسه دو یا چند پروژه با یکدیگر میباشد. فرمول ها و روش های معمول در اقتصاد مهندسی از جمله روش های ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه ها میباشد که مدیران از آن در تصمیم گیری جهت انتخاب پروژه های مناسب استفاده میکنند.

در این راستا نرم افزارهای مختلفی نیز در سراسر جهان توسعه داده شده است و مورد استفاده کارشناسان شرکت های مختلف از جمله شرکت های سرمایه گذاری و مشاوران اقتصادی و مالی قرار میگیرد.  یکی از پرکاربردترین نرم افزاها در این زمینه، نرم افزار کامفار میباشد که یک ابزار محاسباتی برای تحلیل مالی سرمایه گذاری است. لذا لزوم آشنایی کارشناسان و تصمیم گیران شرکت های مختلف با تکنیک های ارزیابی و انتخاب پروژه ها و نرم افزار مربوطه از جمله نرم افزار کامفار امری ضروری میباشد. هدف از ارائه این دوره آموزشی، آشنایی با مفاهیم اقتصاد مهندسی مرتبط با ارزیابی اقتصادی پروژه ها و تسلط بر نرم افزار کامفار است.

در این کورس مباحث زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

 • تحلیل سربه سر
 • حساسیت IRR
 • نسبت NPV به کل سرمایه و حقوق صاحبان
 • تحلیل پارامتریک نسبت NPV
 • آشنایی با نوار ابزار کامفار
 • آزمون رتبه بندی پروژه ها
 • آنالیز حساسیت
 • تحلیل نسبت های مالی
 • تحلیل نسبت های کارایی
 • نرخ بازده داخلی و نرخ بازده داخلی تعدیل شده
 • تحلیل اقتصادی(ارزش افزوده)
 • خالص اثرات تسعیر ارز
 • اثرات اشتغال زایی
 • ارزیابی اقتصادی
 • هزینه های ثابت سرمایه گذاری
 • مخارج پیش از تولید
 • سرمایه در گردش
 • هزینه های تولید
 • تولید و فروش
 • منابع تامین مالی
 • بدهی ها
 • محدودیت در داده های ورودی

 

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

 

رمز فایل ها:rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ تحلیل نتایج کامفار(بخش اول) دانلود ۱۱۱MB
۲ تحلیل نتایج کامفار(بخش دوم) دانلود ۵۸MB
۳ تحلیل نتایج کامفار(بخش سوم) دانلود ۸۰MB
۴ پروژه پوشاک(بخش اول) دانلود ۱۲۳MB
۵ پروژه پوشاک(بخش دوم) دانلود ۱۰۵MB
۶ پروژه پوشاک(بخش سوم) دانلود ۱۲۹MB
۷ پروژه پوشاک(بخش چهارم) دانلود ۵۳MB