پرایس اکشن با نایل فولر(زیرنویس فارسی)

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

روش معاملاتی پرایس اکشن یکی از ساده ترین و در عین حال از موثرترین تکنیک های معاملاتی است. اگر تازه وارد هستید، یادگیری پرایس اکشن نقطه بسیار مناسبی برای شروع است. معامله بر اساس پرایس اکشن یعنی اینکه بتوانیم بر اساس تغییرات قیمتی معامله کنیم. در این روش، از اندیکاتورها و یا سایر روش ها استفاده نمیکنیم و یا وزن خیلی کمی برای آنها قرار میدهیم.

یک معامله گر پرایس اکشن بر این عقیده است که تنها منبع اطلاعاتی درست همان قیمتها هستند. اگر قیمتها بالا بروند یعنی مردم در حال خرید هستند و بعد معامله گر بر اساس میزان فشار خرید به نتیجه میرسد که آیا این حرکت صعودی ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله گران پرایس اکشن به چرایی یک اتفاق اهمیت نمیدهند.

یکی از مزیت های پرایس اکشن به سایر روش ها این است که در این روش میتوانیم نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنیم. هر چند اندیکاتورها هم بر اساس قیمتها هستند، اما اطلاعات دست دوم و تاخیری در اختیار ما میگذارند. بنابراین، با استفاده از پرایس اکشن میتوانیم به اطلاعات روز و دست اول دسترسی پیدا کنیم.

پرایس اکشن یک شیوه معاملاتی فوق العاده است که استراتژی های بسیار زیادی دارد. اما قبل از یادگیری استراتژی جدید باید بتوانید با استفاده از استراتژی فعلی سودآور بشوید و بعد مطالب بیشتری را یادبگیرید.

در اینجا کورس معامله گری با نایل فولر(Nial Fuller) ارائه گردیده است. وی از سردمداران روش معاملاتی پرایس اکشن است که در سال ۲۰۱۶ جایزه میلیون دلاری رقابت معامله گران را با  بازدهی ۳۶۹ درصد برنده شد. نایل فولر یک معامله گر حرفه ای است که بیش از ۱۶ سال سابقه معامله در بازارهای مالی را دارد. وی از سال ۲۰۰۸ بیش از ۲۰ هزار دانشجو را آموزش داده و سه کورس معاملاتی نیز تهیه کرده است.

در این کورس ستاپ های سودآور اینساید بار، فیکی، کامبو بر روی چارت مورد بررسی قرار میگیرند. بعد از گذراندن این دوره قادر خواهید بود از این ستاپ ها در بازارهای مالی استفاده کنید.

برای مطالعه مقاله پرایس اکشن از نایل فولر کلیک کنید.

توجه: این دوره آموزشی، کورسِ تبلیغاتی نایل فولر میباشد. کاربران میتوانند این کورس را به صورت رایگان از وبسایت نایل فولر و یا از کانال یوتیوبِ وی (به زبان انگلیسی) دانلود کنید.

 

دمو
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
00:05:14 ویدیو
دانلود
2
دمو 2 ( نمایش رایگان )
00:05:15 ویدیو
دانلود
3
دمو 3 ( نمایش رایگان )
00:04:52 ویدیو
دانلود
بخش اول
جلسه اول
00:05:14 ویدیو
دانلود
جلسه دوم
00:05:15 ویدیو
دانلود
جلسه سوم
00:04:52 ویدیو
دانلود
جلسه چهارم
00:07:17 ویدیو
دانلود
جلسه پنجم
00:09:53 ویدیو
دانلود
جلسه ششم
00:05:01 ویدیو
دانلود
جلسه هفتم
00:05:20 ویدیو
دانلود
جلسه هشتم
00:05:15 ویدیو
دانلود
جلسه نهم
00:03:00 ویدیو
دانلود
جلسه دهم
00:06:40 ویدیو
دانلود
بخش دوم
جلسه یازدهم
00:04:07 ویدیو
دانلود
جلسه دوازدهم
00:05:12 ویدیو
دانلود
جلسه سیزدهم
00:01:58 ویدیو
دانلود
جلسه چهاردهم
00:02:05 ویدیو
دانلود
جلسه پانزدهم
00:05:39 ویدیو
دانلود
جلسه شانزدهم
00:04:45 ویدیو
دانلود
جلسه هفدهم
00:04:32 ویدیو
دانلود
جلسه هجدهم
00:02:57 ویدیو
دانلود
جلسه نوزدهم
00:04:47 ویدیو
دانلود
جلسه بیستم
00:03:54 ویدیو
دانلود
بخش سوم
جلسه بیست و یکم
00:04:13 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و دوم
00:08:59 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و سوم
00:05:17 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و چهارم
00:06:15 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و پنجم
00:04:02 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و ششم
00:02:19 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و هفتم
00:06:56 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و هشتم
00:04:27 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و نهم
00:06:06 ویدیو
دانلود
جلسه سی ام
00:05:48 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
جلسه سی و یکم
00:05:35 ویدیو
دانلود
جلسه سی و دوم
00:03:43 ویدیو
دانلود
جلسه سی و سوم
00:04:36 ویدیو
دانلود
جلسه سی و چهارم
00:04:55 ویدیو
دانلود
جلسه سی و پنجم
00:06:21 ویدیو
دانلود
جلسه سی و ششم
00:03:30 ویدیو
دانلود
جلسه سی و هفتم
00:04:47 ویدیو
دانلود
جلسه سی و هشتم
00:05:22 ویدیو
دانلود
جلسه سی و نهم
00:02:44 ویدیو
دانلود
جلسه چهلم
00:05:48 ویدیو
دانلود
بخش پنجم
جلسه چهل و یکم
00:02:58 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و دوم
00:03:00 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و سوم
00:02:46 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و چهارم
00:03:31 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و پنجم
00:08:50 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و ششم
00:05:54 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و هفتم
00:06:17 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و هشتم
00:03:47 ویدیو
دانلود
جلسه چهل و نهم
00:01:44 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاهم
00:10:18 ویدیو
دانلود
بخش ششم
جلسه پنجاه و یکم
00:05:01 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و دوم
00:05:20 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و سوم
00:03:30 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و چهارم
00:06:09 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و پنجم
00:10:10 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و ششم
00:09:50 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و هفتم
00:04:53 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و هشتم
00:06:36 ویدیو
دانلود
جلسه پنجاه و نهم
00:03:58 ویدیو
دانلود
جلسه شصتم
00:03:24 ویدیو
دانلود
بخش هفتم
جلسه شصت و یکم
00:02:28 ویدیو
دانلود
جلسه شصت و دوم
00:03:32 ویدیو
دانلود
جلسه شصت و سوم
00:05:21 ویدیو
دانلود

میانگین رای گیری دوره

4.17
میانگین رای
% 16.7
% 83.3
% 0.0
% 0.0
% 0.0