کورس اقتصاد سنجی (دانشگاه اراسموس روتردام)

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در این دوره موک (MOOC) بررسی و تخمین مدل ها مختلف میپردازیم که در اقتصادسنجی مدرن مورد استفاده قرار میگیرد. این دوره توسط دانشگاه اراسموس روتردام تهیه گردیده است که در این کورس نحوه تحلیل و حل سوالات اقتصادی و مالی را با استفاده از ابزارهای تحلیل داده درک خواهید کرد. در اینجا نحوه استفاده از داده ها در قالب مدل را فرامیگیریم که میتوان از آنها در پیش بینی و یا فرآیند  تصمیم گیری بهره برد. به عبارت دیگر وقتی اقتصادسنجی را فرابگیرید میتوانید داده ها را به مدل منتقل کنید و از این طریق در زمینه های مختلف مانند اقتصادکلان، فایننس و بازاریابی به پیش بینی و تصمیم گیری بپردازید.

در این دوره ابتدا لکچر های مقدماتی در زمینه رگرسیون ساده و چندگانه بررسی میشود. سپس به تصریح مدل، متغیرهای درونزا، داده، مدل انتخاب دوگانه(Binary Choice) و داده های سری زمانی میپردازیم. این کورس برای دانشجویان رشته های اقتصاد، فایننس، بیزنس، مهندسی، تحلیل داده و افرادی که در این زمینه ها کار میکنند مناسب است. برای گذراندن این دوره باید در زمینه ماتریس، احتمال و آمار اطلاعات کافی داشته باشید که در هفته آخر کورس به مرور این مباحث پرداخته شده است. همچنین این دوره به همراه داده ها و تمرین های ایویوز(Eviews) میباشد که با مشاهده ویدئوها و سپس حل تمرین های ایویوز میتوانید به درک مناسبی از اقتصادسنجی برسید.

برای مطالعه بیشتر میتوانید در کنار این کورس از کتاب “کاربرد متدهای اقتصادسنجی در بیزنس و اقتصاد“، انتشارات آکسفورد، استفاده کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

دمو 1
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 2
2
دمو 2 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 3
3
دمو 3 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش اول
4
هفته اول ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دوم
5
هفته دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش سوم
6
هفته سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش چهارم
7
هفته چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش پنجم
8
هفته پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش ششم
9
هفته ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هفتم
10
هفته هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود