کورس مدل های تصادفی با ساواش دایانیک

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

کورس “مدل های تصادفی” توسط ساواش دایانیک در دانشگاه بیلکنت(ترکیه) تدریس شده است. وی از اساتید رشته مهندسی صنایع می باشد. جهت دانلود کورس احتمال دانشگاه MIT کلیک کنید. همچنین میتوانید کورس آمار دانشگاه هاروارد را از اینجا دانلود کنید.

در تئوری احتمال، فرآیند تصادفی یک فرآیند ریاضیاتی است که از مجموعه ای از متغیرهای تصادفی تشکیل شده است. متغیرهای تصادفی با شاخص زمان نوشته میشوند و این امر بیانگر این است که فرآیند تصادفی، مقدارعددی یک سیستم را به صورت تصادفی و در طی زمان نشان میدهد. مانند رشد جمعیت باکتری.  فرآیند های تصادفی به عنوان مدل ریاضیاتی در سیستم ها و پدیده های تصادفی مورد استفاده قرار میگیرند که در بسیاری از رشته های علمی کاربرد دارند: مانند بیولوژی، شیمی، بوم شناسی، علوم اعصاب، فیزیک، تکنولوژی، مهندسی، کامپیوتر، اقتصاد، تحلیل تکنیکال، علم رمزنگاری و ارتباطات از راه دور. بعلاوه، تغییرات تصادفی در بازارهای مالی منجر به استفاده روزافزون از فرآیند های تصادفی در فایننس گردیده است. همچنین، فرآیند تصادفی کاربرد فراوانی در سیاست مالی دولت دارد. به عبارت دیگر رفتار دولت از رژیم های متفاوتی تشکیل میشود و این رژیم ها از فرآیند تصادفی پیروی میکنند که میتوان آنها را از طریق مدل چرخش مارکوف مورد بررسی قرار داد.

محتوای این دوره آموزشی شامل مباحث زیر می باشد:

 • فرآیند پواسون
 • مروری بر احتمال
 • احتمال شرطی
 • متغیر تصادفی، تابع توزیع تجمعی
 • متغیر تصادفی، متغیر تصادفی اندیکاتور
 • توزیع گسسته، Law of rare events
 • مقدمه ای بر زنجیره مارکوف
 • احتمال انتقال(transition probabilities)
 • تحلیل مرتبه اول
 • گام تصادفی
 • رفتار بلندمدت زنجیره مارکوف
 • توزیع های مانا
 • فرآیند تصمیم گیری مارکوف
 • برنامه نویسی خطی
 • توزیع های مرتبط با فرآیند پواسون
 • توزیع یکنواخت
 • زنجیره مارکوف پیوسته
 • معادلات کولموگروف(معادلات پس رو و پیش رو)
 • مروری بر Limiting Probabilities

جلسه اول

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ جلسه اول دانلود ۱۴۰MB
۲ جلسه دوم دانلود ۱۶۱MB
۳ جلسه سوم دانلود ۱۱۸MB
۴ جلسه چهارم دانلود ۱۵۸MB
۵ جلسه پنجم دانلود ۱۱۷MB
۶ جلسه ششم دانلود ۱۳۷MB
۷ جلسه هفتم دانلود ۱۲۶MB
۸ جلسه هشتم دانلود ۱۵۷MB
۹ جلسه نهم دانلود ۱۰۰MB
۱۰ جلسه دهم دانلود ۱۲۱MB
۱۱ جلسه یازدهم دانلود ۱۳۶MB
۱۲ جلسه دوازدهم دانلود ۱۵۴MB
۱۳ جلسه سیزدهم دانلود ۱۳۴MB
۱۴ جلسه چهاردهم دانلود ۱۴۲MB
۱۵ جلسه پانزدهم دانلود ۱۰۰MB
۱۶ جلسه شانزدهم دانلود ۱۴۴MB
۱۷ جلسه هفدهم دانلود ۱۰۱MB
۱۸ جلسه هجدهم دانلود ۱۵۱MB
۱۹ جلسه نوزدهم دانلود ۱۴۵MB
۲۰ جلسه بیستم دانلود ۱۰۸MB
۲۱ جلسه بیست و یکم دانلود ۱۲۱MB
۲۲ جلسه بیست و دوم دانلود ۱۲۵MB
۲۳ جلسه بیست و سوم دانلود ۱۲۸MB
۲۴ جلسه بیست و چهارم دانلود ۱۵۲MB
۲۵ جلسه بیست و پنجم دانلود ۱۴۳MB
۲۶ جلسه بیست و ششم دانلود ۱۱۴MB
۲۷ جلسه بیست و هفتم دانلود ۱۲۹MB
۲۸ جلسه بیست و هشتم دانلود ۱۲۳MB
۲۹ جلسه بیست و نهم دانلود ۱۵۱MB
۳۰ جلسه سی ام دانلود ۱۲۲MB
۳۱ جلسه سی و یکم دانلود ۱۱۸MB
۳۲ جلسه سی و دوم دانلود ۱۴۸MB
۳۳ جلسه سی و سوم دانلود ۱۱۰MB
۳۴ جلسه سی و چهارم دانلود ۷۸MB
۳۵ جلسه سی و پنجم دانلود ۱۱۶MB
۳۶ جلسه سی و ششم دانلود ۱۴۲MB
۳۷ جلسه سی و هفتم دانلود ۱۴۴MB
۳۸ جلسه سی و هشتم دانلود ۱۲۷MB
۳۹ جلسه سی و نهم دانلود ۱۴۹MB
۴۰ جلسه چهلم دانلود ۶۳MB