کورس مدل های تصادفی با ساواش دایانیک

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

کورس “مدل های تصادفی” توسط ساواش دایانیک در دانشگاه بیلکنت(ترکیه) تدریس شده است. وی از اساتید رشته مهندسی صنایع می باشد. جهت دانلود کورس احتمال دانشگاه MIT کلیک کنید. همچنین میتوانید کورس آمار دانشگاه هاروارد را از اینجا دانلود کنید.

در تئوری احتمال، فرآیند تصادفی یک فرآیند ریاضیاتی است که از مجموعه ای از متغیرهای تصادفی تشکیل شده است. متغیرهای تصادفی با شاخص زمان نوشته میشوند و این امر بیانگر این است که فرآیند تصادفی، مقدارعددی یک سیستم را به صورت تصادفی و در طی زمان نشان میدهد. مانند رشد جمعیت باکتری.  فرآیند های تصادفی به عنوان مدل ریاضیاتی در سیستم ها و پدیده های تصادفی مورد استفاده قرار میگیرند که در بسیاری از رشته های علمی کاربرد دارند: مانند بیولوژی، شیمی، بوم شناسی، علوم اعصاب، فیزیک، تکنولوژی، مهندسی، کامپیوتر، اقتصاد، تحلیل تکنیکال، علم رمزنگاری و ارتباطات از راه دور. بعلاوه، تغییرات تصادفی در بازارهای مالی منجر به استفاده روزافزون از فرآیند های تصادفی در فایننس گردیده است. همچنین، فرآیند تصادفی کاربرد فراوانی در سیاست مالی دولت دارد. به عبارت دیگر رفتار دولت از رژیم های متفاوتی تشکیل میشود و این رژیم ها از فرآیند تصادفی پیروی میکنند که میتوان آنها را از طریق مدل چرخش مارکوف مورد بررسی قرار داد.

محتوای این دوره آموزشی شامل مباحث زیر می باشد:

 • فرآیند پواسون
 • مروری بر احتمال
 • احتمال شرطی
 • متغیر تصادفی، تابع توزیع تجمعی
 • متغیر تصادفی، متغیر تصادفی اندیکاتور
 • توزیع گسسته، Law of rare events
 • مقدمه ای بر زنجیره مارکوف
 • احتمال انتقال(transition probabilities)
 • تحلیل مرتبه اول
 • گام تصادفی
 • رفتار بلندمدت زنجیره مارکوف
 • توزیع های مانا
 • فرآیند تصمیم گیری مارکوف
 • برنامه نویسی خطی
 • توزیع های مرتبط با فرآیند پواسون
 • توزیع یکنواخت
 • زنجیره مارکوف پیوسته
 • معادلات کولموگروف(معادلات پس رو و پیش رو)
 • مروری بر Limiting Probabilities

رمز فایل ها: rasabourse.com

بخش اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
00:54:00 ویدیو
دانلود
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
01:03:00 ویدیو
دانلود
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
00:46:00 ویدیو
دانلود
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
01:02:00 ویدیو
دانلود
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
00:45:00 ویدیو
دانلود
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
00:53:00 ویدیو
دانلود
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
01:01:00 ویدیو
دانلود
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
00:39:00 ویدیو
دانلود
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
بخش دوم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
00:53:00 ویدیو
دانلود
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
01:00:00 ویدیو
دانلود
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
00:52:00 ویدیو
دانلود
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
00:56:00 ویدیو
دانلود
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
00:40:00 ویدیو
دانلود
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
00:57:00 ویدیو
دانلود
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
00:40:00 ویدیو
دانلود
18
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
00:58:00 ویدیو
دانلود
19
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
00:57:00 ویدیو
دانلود
20
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
00:42:00 ویدیو
دانلود
بخش سوم
21
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
22
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
23
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
00:50:00 ویدیو
دانلود
24
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
00:58:00 ویدیو
دانلود
25
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
00:55:00 ویدیو
دانلود
26
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
00:44:00 ویدیو
دانلود
27
جلسه بیست و هفتم ( نمایش رایگان )
00:50:00 ویدیو
دانلود
28
جلسه بیست و هشتم ( نمایش رایگان )
00:48:00 ویدیو
دانلود
29
جلسه بیست و نهم ( نمایش رایگان )
00:58:00 ویدیو
دانلود
30
جلسه سی ام ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
بخش چهارم
31
جلسه سی و یکم ( نمایش رایگان )
00:47:00 ویدیو
دانلود
32
جلسه سی و دوم ( نمایش رایگان )
00:58:00 ویدیو
دانلود
33
جلسه سی و سوم ( نمایش رایگان )
00:43:00 ویدیو
دانلود
34
جلسه سی و چهارم ( نمایش رایگان )
00:30:00 ویدیو
دانلود
35
جلسه سی و پنجم ( نمایش رایگان )
00:45:00 ویدیو
دانلود
36
جلسه سی و ششم ( نمایش رایگان )
00:56:00 ویدیو
دانلود
37
جلسه سی و هفتم ( نمایش رایگان )
00:56:00 ویدیو
دانلود
38
جلسه سی و هشتم ( نمایش رایگان )
00:49:00 ویدیو
دانلود
39
جلسه سی و نهم ( نمایش رایگان )
00:58:00 ویدیو
دانلود
40
جلسه چهلم ( نمایش رایگان )
00:25:00 ویدیو
دانلود