کورس نظریه بازی ها از دانشگاه استنفورد

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در کورس نظریه بازی ها از دانشگاه استنفورد، به بررسی مباحث پایه ای مانند استراتژی ها و بازی ها، فرم گسترده بازی، بازی بیزین بازی های تصادفی و غیره پرداخته میشود. همچنین مثال هایی در زمینه بازی های کلاسیک و کاربرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

عموم مردم ممکن است نظریه بازی ها را از فیلم “ذهن زیبا” به خاطر داشته باشند. از نظریه بازی ها برای مدلسازی سیاست، روابط بین الملل، رقابت بین بنگاه ها و رفتار معاملاتی در بازارهای مالی استفاده میشود.

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

دمو 1
1
دمو 1 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 2
2
دمو 2 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
دمو 3
3
دمو 3 ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش اول
4
بخش اول ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش دوم
5
بخش دوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش سوم
6
بخش سوم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش چهارم
7
بخش چهارم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش پنجم
8
بخش پنجم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش ششم
9
بخش ششم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود
بخش هفتم
10
بخش هفتم ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود