کورس نظریه بازی ها از دانشگاه استنفورد

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

در کورس نظریه بازی ها از دانشگاه استنفورد، به بررسی مباحث پایه ای مانند استراتژی ها و بازی ها، فرم گسترده بازی، بازی بیزین بازی های تصادفی و غیره پرداخته میشود. همچنین مثال هایی در زمینه بازی های کلاسیک و کاربرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

عموم مردم ممکن است نظریه بازی ها را از فیلم “ذهن زیبا” به خاطر داشته باشند. از نظریه بازی ها برای مدلسازی سیاست، روابط بین الملل، رقابت بین بنگاه ها و رفتار معاملاتی در بازارهای مالی استفاده میشود.

 

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ هفته اول دانلود ۱۱۷MB
۲ هفته دوم دانلود ۱۰۵MB
۳ هفته سوم دانلود ۸۷MB
۴ هفته چهارم دانلود ۱۴۰MB
۵ هفته پنجم دانلود ۱۲۰MB
۶ هفته ششم دانلود ۷۳MB
۷ هفته هفتم دانلود ۷۱MB