کورس نظریه مالی با جان جانکاپلس

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

جان جانکاپلس(John Geanakoplos) اقتصاد دان دانشگاه ییل(در آمریکا) می باشد. او موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد در سال ۱۹۸۰ از دانشگاه هاروارد گردیده است. جایزه ساموئلسون و بودوساکی نیز به وی اعطا شده است. وی همچنین در دانشگاه های هاروراد، اِم آی تی، کمبریج، کالیفرنیا، استفورد، پنسیلوانیا مشغول تدریس بوده است. جانکاپلس از موسسان “مدیریت سرمایه الینگتون” نیز می باشد. پایگاه آموزشی رسابورس کورس “تئوری مالی” با تدریس جان جانکاپلس را برای کاربران خود فراهم کرده است. برای دانلود کورس بازارهای مالی با پروفسور رابرت شیلر، کلیک کنید. همچنین میتوانید کورس نظریه مالی از دانشگاه MIT را از اینجا دانلود کنید.

در ادامه خلاصه ای ازمباحث این کورس ارائه گردیدده است:

جلسه ۱: در این جلسه خلاصه ای از نظریه فایننس مورد بررسی قرار میگیرد. نظریه بازار کار ستون اصلی در نظریه استاندارد فایننس می باشد که بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ از اعتبار آن کاسته است. در این لکچر سوالاتی که نظریه فایننس به خوبی پاسخ میدهد نیز بررسی می شود.

جلسه ۲: در این لکچر مدل های اقتصادی بررسی میشوند و همچنین به این امر توجه میشود که چرا این مدل ها نتایج متناقضی را در اختیار ما قرار می دهند. مهم ترین مدل اقتصادی، مدل عرضه و تقاضا می باشد که توسط یونان باستان و شکسپیر بسط داده شده است. سپس مدل تعادل عمومی مطرح میگردد که مدل عرضه و تقاضا را برای چند کالا و برای مقادیر پیوسته توسعه میدهد. مدل تعادل مالی که در جلسات بعدی مورد بحث قرار میگیرد بر اساس مدل تعادل عمومی می باشد.

جلسه ۳: در این جلسه نحوه محاسبه قیمت ها و تخصیص تعادلی در یک اقتصاد ساده مورد بررسی قرار میگیرد. و در جلسات بعدی، از این روش برای محاسبه تعادل در بازارهای مالی (با در نظر گرفتن سهلم، اوراق قرضه و سایر دارایی های مالی) استفاده میشود.

جلسه ۴: در این لکچر اثبات میشود که در تعادل، کارایی پرتو داریم. سپس این موضوع بررسی میشود که اروینگ فیشر چگونه دو اصل حیاتی در فایننس (زمان و دارایی) را در مدل استاندارد تعادل اقتصادی وارد کرده است.

جلسه ۵: اروینگ فیشر با افزودن دو عنصر زمان و دارایی به مدل تعادل عمومی، آن را به مدل تعادل فایننس تبدیل کرده است. وی دریافت که نرخ بهره حقیقی یک قیمت نسبی است که توسط ترجیحات و دارایی تعیین میشود.

جلسه ۶: در این جلسه، ارتباط بین بهره وری، صبر، قیمت ها، تخصیص، نرخ بهره اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس به سه سوال اروینگ فیشر پاسخ داده میشود:

زمانی که صبر مردم کم شود چه اتفاقی برای نرخ بهره می افتد؟

زمانی که افراد انتظار دریافت ثروت هنگفت در آینده را دارند چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که ثروت مجددا توزیع میشود چه اتفاقی می افتد؟

جلسه ۷: در این جلسه، دیدگاه اقتصادی شکسپیر مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین اشاره میشوند که دیدگاه های وی قبل از اروینگ فیشر بوده است. سپس از مفهوم ارزش فعلی برای تعریف ابزارهای مالی استفاده میشود.

جلسه ۸: در این لکچر از موضوعاتی که تا الان مطرح شده استفاده میشود تا بررسی شود که کاهش اولیه در بودجه دانشگاه ییل خوشبینانه بوده است.

جلسه ۹: در اینجا نحوه بدست آوردن نرخ بهره از طریق اوراق قرضه خزانه مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۱۰: در این لکچر از ارزش فعلی فراتر میرویم و ارزش فعلی پویا را بررسی میکنیم. ارزش فعلی پویا به ما در درک بازدهی استراتژی های معاملاتی کمک میکند.

جلسه ۱۱: در این لکچر به بحث تامین اجتماعی مورد تحلیل قرار میگیرد. این سیستم در سال ۱۹۳۸ توسط روزولت ایجاد شد و در اینجا مشکلات مالی این سیستم بررسی میشود.

جلسه ۱۲: برای اینکه سیستم تامین اجتماعی به درستی عمل کند، مردم باید اینگونه فکر کنند که دنیا برای همیشه ادامه دارد. پس بعد از هر نسل، نسل جوان بعدی از آن حمایت میکند. مدل نسل های همپوشان که توسط الیس و ساموئلسون معرفی گردیده است به بررسی این وضعیت می پردازد.

جلسه ۱۳: در این لکچر از مدل نسل های همپوشان استفاده میشود تا تاثیر تغییرات جمعیتی بر نرخ بهره وقیمت دارایی ها بررسی گردد.

جلسه ۱۴: تا اینجا مدل های استفاده شده همگی مدل هایی بودند که برای پیش بینی آینده بکار گرفته می شوند. اما برای درک بازارهای مالی باید نااطمینانی را نیز مدل اضافه کنیم. در این لکچر مفاهیم آماری که برای افزودن نااطمینانی مورد نیاز است را بررسی میکنیم (مثل واریانس، انتظارات و کواریانس). با استفاده از این مفاهیم نشان داده می شود که چگونه تنوع گرایی منجر به کاهش ریسک می شود. سپس نشان می دهیم که تکرار شده انتظارات در طی زمان منجر به شکل گیری انتظارات شرطی می شود.

جلسه ۱۵: طبق فرضیه انتظارات عقلایی، افراد اتفاقات و نااطمینانی های آینده را در تصمیمات خود لحاظ میکنند. طبق این فرضیه، بهترین ابزار برای پیش بینی ارزش آتی یک شرکت، قیمت سهام آن سرکت در زمان جاری می باشد.

جلسه ۱۶: دراین لکچر روش استقرا پس رفتنی مورد بحث قرار میگیرد. این روش در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط ریاضیدان زرملو به عنوان استراتژی بهینه در شطرنج بکار گرفته شد. در این جلسه کاربرد این روش مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۱۷: در این لکچر در مورد اوراق قرضه قابل بازپرداخت قبل از سررسید صحبت میشود. و از روش استقرا پس رفتنی نیز استفاده می شود.

جلسه ۱۸: در این لکچر به تصریح یک مدل پرداخته میشود که جهت پیش بینی پیش پرداخت ها برای ارزش گذاری رهن مورد استفاده قرار میگیرد. برای این مدل سازی از رهیافت مدرن عامل محور استفاده می شود که ناهمگونی افراد را در نظر میگیرد.

جلسه ۱۹: در این لکچر مدل عامل محور در پیش پرداخت رهن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین فرآیند اوراق بهادار سازی نیز بررسی می شود.

جلسه ۲۰: در این لکچر هجینگ پویا بررسی می شود.

جلسه ۲۱: در این جلسه مفهومی که در پشت هجینگ پویا قرار دارد  بررسی میگردد.

جلسه ۲۲: تا الان مفهوم ریسک گریزی را نادیده گرفتیم. برادران برنولی اولین افرادی بودن که روشی برای بررسی ریسک گریزی را مطرح کردند. آنها اشاره کردند که تناقض سنت پترزبورگ به این معنی است که افراد به مطلوبیت انتظاری اهمیت میدهند و نه درآمد انتظاری.م مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) یکی از مهمترین مدل ها در اقتصاد مالی می باشد که در این کورس بررسی می شود.

جلسه ۲۳: در اینجا دو مدل که در نتیجه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به وجود آمده اند را بررسی میکنیم. یعنی نظریه صندوق های مشترک که توسط توبین ارائه شده است. و دیگری نظریه قیمت گذاری کواریانس است.

جلسه ۲۴: در این جلسه به سوالاتی در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای اشاره می شود. مثلا چگونه باید این تئوری را تست کرد؟ و یا به طور کلی چگونه باید به تفاوت بازدهی سهام و اوراق قرضه فکر کنیم؟

جلسه ۲۵: نظریه استاندارد مالی در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به درستی عمل نکرد. نکته ای در این نظریه از قلم افتاده است. در دو لکچر آخر نظریه سیکل اهرم مورد بررسی قرار میگیرد.

برای مشاهده کورس تئوری بازی ها (ارائه شده توسط دانشگاه ییل) در اینجا کلیک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

جلسه اول
1
جلسه اول ( نمایش رایگان )
01:14 ویدیو
دانلود
جلسه دوم
2
جلسه دوم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه سوم
3
جلسه سوم ( نمایش رایگان )
01:14 ویدیو
دانلود
جلسه چهارم
4
جلسه چهارم ( نمایش رایگان )
01:11 ویدیو
دانلود
جلسه پنجم
5
جلسه پنجم ( نمایش رایگان )
01:14 ویدیو
دانلود
جلسه ششم
6
جلسه ششم ( نمایش رایگان )
01:10 ویدیو
دانلود
جلسه هفتم
7
جلسه هفتم ( نمایش رایگان )
01:18 ویدیو
دانلود
جلسه هشتم
8
جلسه هشتم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه نهم
9
جلسه نهم ( نمایش رایگان )
01:15 ویدیو
دانلود
جلسه دهم
10
جلسه دهم ( نمایش رایگان )
01:09 ویدیو
دانلود
جلسه یازدهم
11
جلسه یازدهم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه دوازدهم
12
جلسه دوازدهم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه سیزدهم
13
جلسه سیزدهم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه چهاردهم
14
جلسه چهاردهم ( نمایش رایگان )
01:04 ویدیو
دانلود
جلسه پانزدهم
15
جلسه پانزدهم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه شانزدهم
16
جلسه شانزدهم ( نمایش رایگان )
01:20 ویدیو
دانلود
جلسه هفدهم
17
جلسه هفدهم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه هجدهم
18
جلسه هجدهم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه نوزدهم
19
جلسه نوزدهم ( نمایش رایگان )
01:19 ویدیو
دانلود
جلسه بیستم
20
جلسه بیستم ( نمایش رایگان )
01:12 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و یکم
21
جلسه بیست و یکم ( نمایش رایگان )
01:13 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و دوم
22
جلسه بیست و دوم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و سوم
23
جلسه بیست و سوم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و چهارم
24
جلسه بیست و چهارم ( نمایش رایگان )
01:14 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و پنجم
25
جلسه بیست و پنجم ( نمایش رایگان )
01:16 ویدیو
دانلود
جلسه بیست و ششم
26
جلسه بیست و ششم ( نمایش رایگان )
01:10 ویدیو
دانلود
فایل دانلودی زیرنویس
27
زیرنویس انگلیسی ( نمایش رایگان )
ویدیو
دانلود