این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری

تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ جون)


توضیحات مقاله

در حال حاضر اونس طلا در قیمت ۱۷۹۱.۷۹ در حال معامله است.

حرکت صعودی اونس طلا در قیمت ۱۹۱۶.۳۰ متوقف شد. بعد از شکل گیری حرکت نزولی در این سقف، قیمت اونس طلا کاهش پیدا کرد و به سطح ۱۸۵۵.۴۷ رسید.

سپس قیمت بالا رفت که ناحیه سقف قبلی را تست کند و توانست خود را به سطح ۰.۷۸ فیبو برساند که در قیمت ۱۹۰۳.۴۶ قرار دارد. سپس در این ناحیه سقف دوقلوی میکرو شکل گرفت.

بعد از شکل گیری این الگو، حرکت نزولی اونس طلا شروع شد و توانست خود را به کف قبلی برساند و از آن عبور کند. این حرکت نزولی باعث شد که الگوی MTR با سقف پایینتر، تریگر شود.

همچنین الگوی سقف ۱۹۰۳ یا سقف ۱۹۱۶، یک الگوی سقف دوقلو شکل دادند که خط گردن در قیمت ۱۸۵۵.۳۲ قرار دارد.

در شکل زیر این کف کلیدی با خط آبی مشخص شده است:

Picture1 6 1024x618 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

بنابراین با تریگر شدن خط گردن در شکل بالا، الگوی سقف اجرا شد و انتظار میرفت که اونس طلا بتواند حداقل به اندازه ارتفاع این الگو به سمت پایین حرکت کند. همینطور هم شد.

از طرف دیگر بعد از تریگر شدن خط گردن، یک حرکت نزولی تا قیمت ۱۸۴۴.۶۳ شکل گرفت و حرکت نزولی متوقف شد.

سپس یک حرکت صعودی تا ۱۸۶۹.۲۰ شکل گرفت. بنابراین کف ۱۸۴۴.۶۳ با کف ۱۸۴۲.۰۲، الگوی کف دوقلو شکل دادند که این دو کف با مستطیل های صورتی کوچک در شکل زیر مشخص شده اند.

Picture2 3 1024x618 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

بعد از شکل گیری این الگوی کف دوقلو، اونس طلا یک گام صعودی را شروع کرد که در سقف ۱۸۶۹.۲۰ متوقف شد. بعد از این گام صعودی، مجدد بازار نزولی شد و توانست این الگوی کف دوقلو را به سمت پایین بشکند.

بنابراین الگوی کف دوقلو به نتیجه نرسید. در اینگونه مواقع میتوانیم از ارتفاع الگوی شکست خورده برای اندازه گیری تارگت استفاده کنیم.

 

تارگت:

 

تارگت اول را میتوانیم بر اساس ارتفاع سقف دوقلو در نظر بگیریم.در شکل زیر، ارتفاع این الگو با مستطیل صورتی مشخص شده است.

تارگت ما بر اساس این مستطیل، بر روی خط بنفش قرار میگیرد یعنی در قیمت ۱۷۹۵.۳۳. اونس طلا توانست به این تارگت برسد و آن را شکست. بنابراین باید تارگت ها بعدی را لحاظ کنیم.

Picture3 2 1024x617 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

دومین تارگت را میتوانیم بر اساس الگوی کف دوقلو در نظر بگیریم. در شکل زیر، ارتفاع الگوی کف دوقلو با مستطیل سبز مشخص شده است.

تارگت ما بر اساس این مستطیل، بر روی خط قرمز قرار میگیرد یعنی در قیمت ۱۷۶۷.۲۱. همانطور که در شکل زیر مشخص است، یک حرکت  نزولی در قالب کلایمکس فروش شکل گرفت و اونس طلا با سرعت به قیمت ۱۷۶۷.۲۱ رسید و در آنجا متوقف شد.

Picture4 1024x618 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

بنابراین در حال حاضر اونس طلا توانست به دو تارگت مورد نظر برسد. آیا این به معنی برگشت بازار و ادامه حرکت صعودی است؟ حرکت بعدی به چه صورت است؟

در حال حاضر انتظار میرود که یک گام صعودی تا ناحیه ۱۸۱۳ شکل بگیرد و اونس طلا بتواند نیمه کانال نزولی و میانگین متحرک ۴ ساعته را تست کند. این حرکت در شکل زیر مشخص است.

Picture5 1024x618 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

بعد از این گام صعودی، انتظار میرود که برگردیم به سمت پایین و ناحیه حمایتی ۱۷۹۰ را تست کنیم.

بنابراین در حال حاضر در سطح حمایتی ۱۷۶۷.۲۱ هستیم و در آنجا کف دوقلو شکل گرفته است. در حال حاضر انتظار میرود که یک گام صعودی بعنوان پولبک شکل بگیرد.

بعد از این گام صعودی، احتمالا مجدد یک پولبک ۵۰ درصدی از این گام صعودی شکل بگیرد. در صورتی که این پولبک حفظ شود، میتوان حرکت نزولی را بعنوان پرچم در نظر گرفت. یعنی در اینصورت انتظار میرود که حرکت صعودی ادامه یابد و بازار بتواند به قیمت ۱۸۴۱.۶۶ برسد.

از طرف دیگر میتوان حرکت اونس طلا را بصورت زیر کانال کشی کرد:

Picture6 - تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در تاریخ 28 خرداد (18 جون)

همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، اونس طلا در یک کانال صعودی قرار دارد که با رنگ آبی مشخص شده است.

بعد از شکست این کانال، میتوانیم برای اندازه گیری تارگت، از ارتفاع این کانال استفاده کنیم. بنابراین یک خط آبی در زیر این کانال رسم شده است که ارتفاع این کانال را نشان میدهد.

همچنین نیمه کانال پایینی بر روی خط بنفش قرار میگیرد. نیمه کانال، یک حمایت و مقاومت فوق العاده قوی میباشد.

همانطور در شکل مشخص هست، اونس طلا در تاریخ ۳۱ مارچ، به نیمه این کانال رسیده است و در آنجا کف دوقلو شکل داده و سپس حرکت صعودی تا کف کانال اول شکل گرفت. سپس در آنجا مجدد واکنش نشان داد و برگشت به سمت نیمه کانال.

بنابراین در حال حاضر در یک حمایت کلیدی و فوق العاده قوی قرار داریم و حرکت نزولی در قالب کلایمکس میباشد که حمایت نیمه کانال را تست کرده است.

از طرف دیگر یک حمایت کلیدی در قیمت ۱۷۵۵.۶۲ وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۷۶۷.۲۱، حمایت بعدی را میتوانیم در قیمت ۱۷۵۵.۶۲ در نظر بگیریم که ممکن است آن را در قالب یک شکست فیک در نیمه کانال تست کند.

 

نتیجه گیری:

اونس طلا با شکل گیری یک حرکت نزولی قوی در قالب کلایمکس فروش، توانست به قیمت ۱۷۶۷.۲۱ برسد. این دومین تارگت بود که هم بر اساس کف دوقلو و هم بر اساس پولبک ABC اندازه گیری شد.

بنابراین سطح قیمتی ۱۷۶۷.۲۱ یک حمایت قوی میباشد. همچنین در این ناحیه، الگوی کف دوقلو نیز شکل گرفته است.

بنابراین در حال حاضر انتظار میرود که اونس طلا بتواند حمایت کلیدی ۱۷۶۷.۲۱ را حفظ کند و از همین ناحیه، حرکات صعودی شروع شود. در صورتی که کف ۱۷۶۷.۲۱ شکسته شود، حمایت بعدی را در قیمت ۱۷۵۵.۶۲ در نظر میگیریم.

 

تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۴ خرداد (۱۴ جون)

تحلیل بیتکوین در تاریخ ۲۴ خرداد (۱۴ جون)

تحلیل بیتکوین در تاریخ ۲۱ خرداد (۱۱ جون)

تحلیل بیتکوین در تاریخ ۱۵ خرداد (۵ جون)

تحلیل بیتکوین در تاریخ ۱۱ خرداد (۱ جون)

 

 

تحلیل های ارائه شده در وبسایت رسابورس، صرفا جنبه آموزشی دارند.

مسئولیت معامله بر اساس این تحلیل ها صرفا بر عهده کاربر است و رسابورس هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد.

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر

Responses

    […] تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ جون) […]

    […] تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ جون) […]

    […] تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ جون) […]

    […] تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ جون) […]

دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار