این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری

کتاب مقدمه ای بر احتمال(زبان انگلیسی)


توضیحات مقاله

کتاب مقدمه ای بر احتمال(زبان انگلیسی)

کتاب مقدمه ای بر احتمال(زبان انگلیسی): کتاب “مقدمه ای بر احتمال” ابزار ضروری برای درک آمار، ماهیت تصادفی و نااطمینانی است.

نویسنده این کتاب، پروفسور آمار و احتمال در دانشگاه هاروارد می باشد که این کتاب را در کورس خود تدریس میکند.

جهت دانلود این کورس کلیک کنید.

در این کتاب کاربرد های آمار و مثال های بسیاری مورد بررسی قرار میگیرد.

برای مثال از انواع پارادوکس تا رتبه بندی گوگل و زنجیره مارکوف مونت کارلو مورد بررسی قرار میگیرد.

کاربرد بسیاری از این مباحث در رشته های ژنتیک، پزشکی، کامپیوتر و نظریه اطلاعات بررسی میشود.

همچنین توضیحات مفهومی، نمودارها و سوالات مفهومی در این کتاب فراوان می باشد.

در انتهای هر فصل شبیه سازی و محاسبه مباحث در نرم افزار آر استودیو مورد بررسی قرار میگیرد.

برای دانلود کورس آر استودیو کلیک کنید.

فهرست مطالب:

فصل ۱: احتمال و شمارش

چرا باید احتمال را مورد مطالعه قرار دهیم؟

فضای نمونه

تعریف ساده احتمال

چگونه بشماریم؟

فصل ۲:احتمال شرطی

اهمیت تفکر شرطی

تعریف و مفهوم

قانون بیز و قانون کل احتمال

احتمال شرطی و احتمالات

وابستگی رخدادها

انسجام قانون بیزین

احتمال شرطی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات

ایرادات و پارادوکس ها

فصل ۳:متغیرهای تصادفی و توزیع آنها

متغیرهای تصادفی

توزیع های آماری و تابع جرم احتمال

توزیع برنولی و دوجمله ای

توزیع فوق هندسی

توزیع یکنواخت گسسته

تابع توزیع تجمعی

توابع متغیر تصادفی

استقلال متغیرهای تصادفی

ارتباط بین توزیع دوجمله ای و توزیع فوق هندسی

فصل ۴: امید ریاضی

تعریف امید ریاضی

خطی بودن امید ریاضی

توزیع هندسی و دو جمله ای منفی

واریانس

توزیع پواسون

ارتباط بین توزیع پواسون و دوجمله ای

فصل۵:متغیر تصادفی پیوسته

تابع چگالی احتمال

توزیع یکنواخت

توزیع نرمال

توزیع نمایی

فرآیند پواسون

تقارن متغیرهای تصادفی پیوسته مستقل با توزیع یکسان

فصل۶: گشتاورها

درک گشتاورها

گشتاور نمونه

تابع تولید گشتاور

تابع تولید احتمال

فصل ۷:توزیع احتمال مشترک

مشترک، نهایی و شرطی

لوتوس(LOTUS)

کواریانس و همبستگی

چندجمله ای

توزیع نرمال چند متغیره

فصل ۸:تبدیل

تغییر متغیرها

بتا

گاما

ارتباط بین بتا و گاما

آمار سفارشی

فصل ۹: امید شرطی

امید شرطی با در نظر گرفتن یک رخداد

امید شرطی با در نظر گرفتن یک متغیر تصادفی

ویژگی های امید شرطی

درک هندسی امید شرطی

واریانس شرطی

مثال آدم و حوا

فصل ۱۰:نابرابری و قضیه حد

نابرابری

قانون اعداد بزرگ

قضیه حد مرکزی

کای دو تی استیودنت

فصل ۱۱:زنجیره مارکوف

ویژگی های مارکوف و ماتریس انتقال

طبقه بندی حالت

توزیع مانا

برگشت پذیری

فصل ۱۲:زنجیره مارکوف مونت کارلو

الگوریتم متروپولیستم-هیستینگز

فصل ۱۳:فرآیند پواسون

فرآیند پواسون در یک بعد

فرآیند پواسون در چند بعد

 

 دانلود کتاب مقدمه ای بر احتمال

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار