در حال حاضر اونس جهانی طلا در قیمت 1850.23 در حال معامله است. بعد از افت قیمت تا ناحیه 1762.53، انتظار میرفت که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت نا ناجیه 1965.22 ادامه یافت. سپس در این ناحیه سقف دوقلو شکل گرفت و این الگو تریگر شد و در نتیجه، افت قیمت در روزهای اخیر را شاهد بودیم. در حال حاضر انتظار میرود که این کاهش قیمت ادامه یابد  و به کف کانالی که در شکل زیر رسم شده است برسد: برای دانلود کتاب معاملگر منظم کلیک کنید. بعد از ا

امتیاز :

جفت ارز پوند/دلار، هفته معاملاتی گذشته را در قیمت 1.3304 به پایان رساند. این جفت با حرکت در کانال صعودی توانست خود را به سقف کانال صعودی در قیمت 1.3397 برساند. سپس در واکنش به سقف کانال، خرس ها وارد بازار شدند و تا کنون توانستند قیمت را حدود 90 پیپ پایین بیاورند. در حال حاضر انتظار میرود اصلاح نزولی این جفت ارز تا ناحیه 1.3225 ادامه یابد. به طور کل در جفت ارز پوند/دلار شاهد وجود فشار خرید هستیم که نشاندهنده پتانسیل این جفت ارز برای افزایش ق

امتیاز :

اونس جهانی طلا هفته گذشته را در قیمت 1786.32 به پایان رساند. در حال حاضر این دارایی، در کانال صعودی قرار دارد و در حال اصلاح در این کانال صعودی میباشد. بعد از اسپایکی که در تاریخ نهم نوامبر شکل گرفت، خرس ها توانستند بازار را در دست بگیرند و در هفته گذشته شاهد شکل گیری اسپایک های متوالی بودیم که در واکنش به اسپایک نزولی بود که در تاریخ نهم نوامبر شکل گرفته بود. بنابراین در طی دو هفته گذشته، این اسپایک توانسته است کنترل بازار را بدست بگیر

امتیاز :

در حال حاضر، اونس جهانی طلا در قیمت 1818.52 در حال معامله است. این دارایی در یک کانال نزولی قرار دارد و همچنان در حال حرکت در این کانال نزولی است. بعد از اسپایکی که در تاریخ نهم نوامبر شکل گرفت، خرس ها بر بازار غلبه کردند و انتظار میرفت که حرکت نزولی ادامه یابد. هر حرکت صعودی، صرفا یک پولبک و فرصت فروش بود. همانطور که در تحلیل قبل اشاره شد، انتظار میرفت که اونس طلا بتواند به اندازه ارتفاع این اسپایک به سمت پایین حرکت کند و همین اتفاق اف

امتیاز :

جفت ارز یورودلار، هفته معاملاتی گذشته را با قیمت پایانی 1.1832 به پایان رساند. در حال حاضر انتظار میرود که جفت ارز یورو دلار در حال تلاش برای تست ناحیه مقاومتی 1.2020 باشد.  این حرکت صعودی در قالب نوسان در کانال صعودی میباشد. بعد از رسیدن به مقاومت 1.1918، فروشندگان وارد بازار شدند و توانستند قیمت را تا کف کانال پایین بیاورند. بنابراین بعد از ورود خرس ها، شاهد افت قیمت جفت ارز یورو دلار تا  حمایت 1.1744 بودیم. بعد از رسیدن به این حمایت،

امتیاز :

اونس جهانی طلا هفته معاملاتی را در قیمت 1889.08 به پایان رساند. در حال حاضر انتظار میرود که این دارایی، نوسانات کوتاه مدت به سمت بالا تا ناحیه مقاومتی  1902.07 را تجربه کند. سپس بعد از اصلاحاتی به سمت سطوح پایینتر، انتظار میرود در نهاییت بتواند خود را به مقاومت کلیدی 1934.97 برساند. در نهم نوامبر، بعد از اینکه اونس طلا توانست خود را به پولبک 50 درصدی در قیمت 1965.79 برساند، فروشندگان به سرعت بر خریداران غلبه کردند و توانستند در یک رو

امتیاز :

در حال جفت ارز پوند/دلار، هفتگی معاملاتی را با قیمت 1.3197 به پایان رساند. انتظار میرود که این جفت ارز در مسیر رشد کوتاه مدت قرار داشته باشد. بعد از تست قیمت 1.3104، توانست الگوی کف دوقلو و ستاپ معتبر برای خرید شکل دهد. بعد از شکل گیری این ستاپ و چرخش بازار به سمت خریداران، انتظار میرود که در ابتدای هفته معاملاتی، حرکت صعودی را در این جفت ارز انتظار داشته باشیم. تارگت در این حرکت صعودی، ناحیه مقاومتی 1.3310 میباشد. بعد از تست این

امتیاز :

در حال حاضر اونس جهانی طلا در قیمت1951.73 در حال معامله است. بعد از حرکت صعودی که تا ناحیه 2074 ادامه یافت، اونس طلا به این مقاومت کلیدی واکنش نشان داد و در این سطح، شاهد غلبه خرس ها بر گاوها بودیم. پیروزی خرس ها بر گاوها توانست  قیمت را تا سطح 1861.60 کاهش دهد. سپس در این سطح مجدد شاهد ورود خریدراان به بازار بودیم و قیمت توانست کف شمع سیگنال در ناحیه 2013.69 را تست کند. سپس اونس طلا وارد یک کانال نزولی شد. در حال حاضر این کانال نزولی، و

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز یورو/دلار در قیمت 1.1859 معامله میشود. این جفت ارز در درون کانال صعودی قرار دارد و مستعد رشد میباشد. بعد از تست حمایت کلید 1.1687، این جفت ارز به حرکت صعودی خود ادامه داد و توانست خود را به مقاومت کلیدی 1.1867 برسند و یک شکست جعلی در بالای این مقاومت شکل دهد. در حال حاضر به این مقاومت واکنش نشان داده است و قیمت در حال برگشت میباشد. انتظار میرود این برگشت قیمتی تا ناحیه 1.1748 باشد. انتظار میرود برگشت روند ماژور شکل بگ

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز پوند/دلار در قیمت 1.3043 معامله میشود و بعد از شکست کانال، در حال پولبک به کانال شکسته شده میباشد. بعد از تکمیل پولبک، انتظار میرود به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بعد از شکست صعودی در تاریخ 21 اکتبر، بازار به دست خریداران افتاده است و انتظار میرود این جفت ارز بتواند خود را به سطوح بالاتر قیمتی برساند. بنابراین با توجه به شکست صعودی شکل گرفته، احتمال میرود که جفت ارز پوند/دلار در حال تلاش برای تست ناحیه مقاومتی 1.3300 میباش

امتیاز :

جفت ارز یورو/دلار همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد. این جفت ارز پس از یک ماه ترید در رنج، سرانجام توانست این رنج را به سمت بالا بشکند. بعد از شکست رنج به سقف 1.1444 واکنش نشان داده است و سپس تست نقطه شکست در قیمت 1.1378 را شاهد بودیم. همچنین این حرکت نزولی تا قیمت 1.1378 را میتوانستیم از روی ارتفاع اسپایک 4 ساعته نیز پیش بینی کنیم. در زمان انتشار این مقاله، قیمت جفت ارز یورو، 1.1404 است که بعد از تست سطح شکسته شده و شکل گیری سیگنال صعو

امتیاز :

در این هفته جفت ارز پوند/دلار حرکت خود را با قیمت 1.2470 آغاز کرده است. پوند در یک روند نزولی قرار دارد و در حاضر در حال اصلاح در این روند میباشد. انتظار میرود حرکت اصلاحی تا حدود ناحیه 1.2725 باشد و یک سقف پایینتر و یا سقف دوقلو در این ناحیه شکل بگیرد. سپس بعد از این ستاپ انتظار کاهش قیمت را حداقل تا ناحیه 1.1401 داریم. این دو ناحیه قیمتی در شکل زیر مشخص شده اند:در صورتی که بعد از اصلاح قیمتی تا ناحیه 1.2725، تحلیل نزولی تضعیف گردد، انتظار

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار