در حال حاضر انس طلا در قیمت 1757.17 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 18 مهر، بعد از شکست صعودی قوی تا 1781.40، بازار در مقاومت و سقف کانال صعودی قرار گرفت و نهایتا فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی شکل گرفت. در حال حاضر انس طلا در یک کانال صعودی قرار دارد. این کانال صعودی در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود میتوانیم سقف 1760.90 و  1781.40 را بهم وصل کنیم و یک خط به موازات آن بر روی کف 1722.30 قرار دهیم. با ا

امتیاز :

در حال حاضر داو جونر در قیمت 34036 در حال معامله است. طبق تحلیل داو جونز در 29 شهریور، بعد از رسیدن به سقف 34948، فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی شکل گرفت. سپس رِنج شکل گرفت و دو گام اصلاحی به سمت بالا ایجاد کند. این حرکت اصلاحی منجر به شکل گیری سقف پایینتر شد. سپس سقف پایینتر و کف پایینتر شکل گرفت و داو جونز وارد یک کانال نزولی شد. در حال حاضر داو جونز در یک کانال نزولی قرار دارد. این کانال در شکل زیر رسم شده است.همانطور که در شکل بالا

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا در قیمت 0.7345 در حال معامله است. بعد از شکست نزولی تا قیمت 0.7108، نهایتا خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی قوی شکل گرفت. بعد از این شکست صعودی، بازار وارد یک کانال صعودی باریک شد و به سقف 0.7478 رسید. نهایتا فروشندگان در این سقف وارد شدند و شکست نزولی شکل گرفت. پرایس اکشن جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا را میتوانیم در یک کانال صعودی قرار دهیم. این کانال صعودی در شکل زیر رسم شده است:هم

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1798.77 در حال معامله است. بعد از شکست نزولی که در 8 آگوست اتفاق افتاد، اونس طلا به یک حمایت کلیدی در ناحیه 1680 رسید. بعد از رسیدن به این حمایت، خریداران وارد شدند و کف دوقلو شکل گرفت. بعد از شکل گیری کف دوقلو، میتوانستیم حرکت صعودی بازار را بر اساس ارتفاع این الگو اندازه بگیریم. بدین ترتیب تارگت حرکت صعودی در ناحیه 1787 قرار داشت. بعد از رسیدن به این ناحیه، بازار وارد رِنج شد و این نشان میدهد که اکثر خریدارا

امتیاز :

در حال حاضر داو جونز در قیمت 35440 قرار دارد. بعد از شکست نزولی که تا ناحیه 35265 ادامه پیدا کرد، نهایتا خریداران وارد شدند و پولبک شکل گرفت. بعد از شکل گیری پولبک، مجدد فروشندگان وارد شدند و ناحیه 35263 را تست کردند و کف بالاتر شکل گرفت. ناحیه تقریبی این کف بالاتر را میتوانستیم از طریق کانال نزولی مشخص کنیم. برای اینکا سقف 35419 و 35416 را بهم وصل میکنم و این خط کانال را بر روی کف 35332 قرار میدهیم. بدین ترتیب کف بالاتر در کف این کانال

امتیاز :

در حال حاضر انس جهانی طلا در قیمت 1825.31 میباشد. بعد از شکست صعودی که در کف 1814 اتفاق افتاد، بازار در جهت خریداران قرار گرفت. بعد از این شکست صعودی، حرکت صعودی ادامه پیدا کرد اما نهایتا برگشت نزولی و سقف دوقلو شکل گرفت. میتوانیم انس طلا را در یک کانال صعودی قرار دهیم. این کانال صعودی در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود میتوانیم کف 1805 و 1811.18 را بهم وصل کنیم و خط روند را بر روی سقف 1834 قرار دهیم. با اینکار یک

امتیاز :

در حال حاضر اونس طلا در قیمت 1814.12 در حال معامله است.  بعد از رسیدن به سقف 1819.23، فروشندگان وارد شدند و سقف ها و کف های پایینتر شکل گرفت. بنابراین بعد از این سقف، وارد روند نزولی شدیم. حرکت نزولی اونس طلا در 31 آگوست را میتوانیم در کانال نزولی قرار دهیم. این کانال نزولی در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است طبق تحلیل اونس طلا میتوانیم سقف 1817 و 1814 را بهم وصل کنیم و آن را بر روی کف 1814.44 قرار دهیم. با اینکار کانا

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1785.90 در حال معامله است. بعد از حرکت نزولی تا ناحیه 1776، خریداران وارد شدند و یک حرکت صعودی بسیار قوی تا ناحیه 1788 شکل گرفت. بنابراین یک حرکت صعودی در قالب اسپایک و کانال شکل گرفت. از طرف دیگر این حرکت صعودی منجر به شکل گیری یک کانال صعودی شد. این کانال صعودی در شکل زیر مشخص شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوانیم با استفاده از دو سقف 1782 و 1788، یک خط رسم کنیم و بعد این خط را بر روی کف  1776 قرا

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1777.20 در حال معامله است. بعد از حرکت صعودی که در 17 آگوست شکل گرفت، یک شکست نزولی ایجاد شد. بنابراین بعد از یک روند صعودی قوی، بازار برگشت و یک حرکت نزولی شکل داد. در حال حاضر انس طلا در یک کانال نزولی قرار دارد. این کانال در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوانیم سقف 1793.86 و سقف 1788.96 را بهم وصل کنیم و این خط روند را بر روی کف 1777.43 بگذاریم. در حال حاضر در کف کانال نزولی هستیم. ب

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1733.09 در حال معامله است. بعد از حرکت نزولی دیروز تا ناحیه 1717، یک اصلاح شکل گرفت و بازار توانست تا سقف 1735.13 رشد کند. این حرکت صعودی منجر به شکل گیری روند صعودی شد. این روند صعودی در قالب یک کانال صعودی است که در شکل زیر مشخص شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است، طبق تحلیل انس طلا میتوانیم پرایس اکشن را درون یک کانال صعودی جای دهیم. برای رسم این کانال صعودی، کف 1717.82 و کف 1724.17 را بهم وصل کردیم و خط ک

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1734.70 در حال معامله است. بعد از شکست نزولی دیروز و رسیدن به حمایت 1677، خریداران وارد شدند و بازار برگشت به سمت بالا. در حال حاضر بعد از این اصلاح صعودی، مجدد یک اصلاح نزولی شکل گرفته است که میتوانیم آن را در کانال نزولی زیر رسم کنیم:همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود میتوانیم سقف 1752 و سقف 1748 را بهم وصل کنیم و این خط روند را بر روی کف 1723 قرار دهیم. با اینکار روند نزولی در شکل بالا بدست می آید.  بنابرا

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1760.36 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا بعد از رسیدن به سقف 1830 وارد یک روند نزولی شدیم و در ابتدا یک شکست نزولی قوی تا ناحیه 1807 شکل گرفت. این حرکت صعودی تا سقف کانال صعودی شکل گرفت. این کانال صعودی در شکل زیر مشخص است:همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوانیم سقف 1816.67 و سقف 1819.51 را بهم وصل کنیم و سپس این خط روند را بر روی کف 1807.16 قرار دهیم. با اینکار کانال صعودی در شکل بالا بدست می آید. همانطو

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار