در حال حاضر USDCAD در قیمت 1.2867 در حال معامله است. طبق تحلیل USDCAD در 6 خرداد، در حال حاضر بازار در یک حرکت نزولی قرار گرفته است. بعد از رسیدن به مقاومت 1.3078، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک حرکت نزولی شکل گرفت. بعد از این گام نزولی، خریداران وارد شدند و یک حرکت صعودی شکل گرفت. این حرکت صعودی در قیمت 1.3017 متوقف شد و سپس مجدد فروشندگان وارد شدند و توانستند کف گام اول در قیمت 1.2905 را بشکنند. بنابراین در حال حاضر با

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1827 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 5 تیر، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار گرفته است. بعد از رسیدن به مقاومت 1879، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک حرکت نزولی قوی شکل گرفت. بعد از شکل گیری اولین حرکت نزولی، یک برگشت صعودی مینور یا پرچم نزولی شکل گرفت و سپس حرکت نزولی ایجاد شد. در حال حاضر انتظار میرود این حرکت نزولی ادامه یابد و بتواند کف 1805 را بشکند. حرکت آتی انس طلا در شکل زیر رسم

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز EURUSD در قیمت 1.0526 در حال معامله است. طبق تحلیل EURUSD در 30 خرداد، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. بعد از رسیدن به کف 1.0359، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه یک حرکت صعودی شکل گرفت و سپس پولبک ایجاد شد و بعد یک سیگنال قوی برای خرید شکل گرفت. بعد از شکل گیری این سیگنال خرید، یک شکست صعودی خیلی قوی ایجاد شد. اولین تارگت این حرکت صعودی در قیمت 1.0584 بود که براساس MM از سقف 1.0497 تا کف 1.0411 بدس

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1825 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 22 خرداد، در حال حاضر بازار در یک حرکت صعودی قرار گرفته است. بعد از رسیدن به حمایت 1786.78، خریداران خریدند و فروشندگان هم خریدند که سود بگیرند و در نتیجه یک حرکت صعودی قوی شکل گرفت. این حرکت صعودی در مقاومت 1869.75 متوقف شد و پولبک شکل گرفت و سپس بازار وارد رنج شد. نهایتا یک حرکت صعودی قوی تا سقف این رِنج شکل گرفت. در حال حاضر در صورتی که حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار می

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1853 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 7 خرداد، در حال حاضر بازار در یک حرکت صعودی قرار گرفته است. بعد از رسیدن به سقف 1869، خریداران و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت. این برگشت دو گامی بود و بعد خریداران وارد شدند و یک حرکت صعودی شکل گرفت. در حال حاضر انتظار میرود حرکت صعودی ادامه یابد و به سمت سطوح بالاتر مقاومتی حرکت کنیم. اولین ناحیه مقاومتی در قیمت 1879 قرار دارد. حرکت آتی انس

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1861 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 2 خرداد، در حال حاضر بازار در یک حرکت صعودی قرار گرفته است. بعد از رسیدن به سقف 1909.82، خریداران و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت و بازار توانست کف برگشت صعودی را بشکند و به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کند. این حرکت نزولی، یک تارگت در ناحیه 1794 داشت که بر اساس MM از کف 1850.47 تا سقف 1909.82 بدست آمده بود. بعد از رسیدن به این ناحیه حمایتی،

امتیاز :

در حال حاضر USDCHF در قیمت 0.9422 در حال معامله است. طبق تحلیل USDCHF در 31 اردیبهشت، بازار در یک حرکت صعودی قوی و کلایمکتیک قرار داشت و بعد از رسیدن به سقف 1.0064، خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه برگشت نزولی شکل گرفت. در حال حاضر بازار در کنترل فروشندگان میباشد و در جهت فروش قرار گرفته است و انتظار میرود به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کنید. بنابراین در حال حاضر بازار از کنترل خریداران خارج شده است و انتظار میرود مجدد فروشندگان وارد ش

امتیاز :

در حال حاضر نزدک در قیمت 11833 در حال معامله است. طبق تحلیل نزدک در 31 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه مقاومتی 12570، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی خیلی قوی شکل گرفت. بعد از شکل گیری این برگشت نزولی، خریداران سعی کردند یک حرکت صعودی ایجاد کنند اما مینور بود و بعد مجدد فروشندگان وارد شدند و یک حرکت نزولی دیگر شکل گرفت. بنابراین در حال حاضر نزدک در یک کانال نزولی قرار دارد و انتظار میرود به سمت سطوح پایینتر حم

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز USDJPY در قیمت 129.26 در حال معامله است. طبق تحلیل USDJPY در 27 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد و انتظار میرود این حرکت صعودی، پرچم نزولی باشد یعنی نهایتا فروشندگان وارد میشوند و یک حرکت نزولی دیگر تا سطوح پایینتر حمایتی شکل خواهد گرفت. حرکت آتی USDJPY در شکل زیر رسم شده است:طبق تحلیل USDJPY در 27 اردیبهشت و همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی کوتاه قرار دارد که انتظار

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1860 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 20 اردیبهشت، بعد از رسیدن به سقف 1892، خریداران سود گرفتند و فروشندگان هم فروختند و همچنین یک کنج در قالب پرچم نزولی شکل گرفت و بعد از تریگر شدن ستاپ L3 در قیمت 1886.24، فروشندگان وارد شدند و سقف پایینتر شکل گرفت و نهایتا یک حرکت نزولی قوی شکل گرفت. اولین تارگت این حرکت نزولی در ناحیه حمایتی 1851.55 قرار داشت که بر اساس MM از کف 1870.19 تا سقف 1888.79 بدست آمده بود. بعد ا

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1883 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 18 اردیبهشت، بعد از رسیدن به سقف 1909.82 خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت. ناحیه مقاومتی 1906 بر اساس MM از سقف 1882.43 تا کف 1858.20 بدست آمده بود. بعد از رسیدن به این مقاومت، برگشت نزولی شکل گرفت و حرکت صعودی متوقف شد. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود روند صعودی نداشته باشیم و حداقل رِنج و حداکثر روند نزولی شکل بگیرد. پس انتظار میرود

امتیاز :

در حال حاضر نفت برنت در قیمت 108.58 در حال معامله است. طبق تحلیل نفت برنت در 14 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد و یک گام صعودی تا 109.95 شکل گرفت که توانستند سقف ماژور را بشکند. شکسته شدن سقف ماژور به این معنی هست که بازار از کنترل مطلق فروشندگان درآمده است. در حال حاضر انتظار میرود یک شکست صعودی شکل بگیرد و به سمت سطوح بالاتر مقاومتی حرکت کنیم. حرکت اتی نفت برنت در شکل زیر رسم شده است: طبق تحلیل نفت برنت در 14 اردیبهشت و ه

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار