در حال حاضر یورو دلار در قیمت 1.1855 در حال معامله است. بعد از حرکت صعودی که تا سقف 1.1908 شکل گرفت، یورو دلار وارد یک کانال نزولی شد. این کانال در شکل زیر مشخص است:همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوانیم سقف 1.1908 و سقف 1.1893 را بهم وصل کنیم و این خط روند را بر روی کف 1.1851 قرار دهیم. با اینکار روند نزولی در شکل بالا بدست می آید. در حال حاضر انتظار میرود بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 1.1846 و 1.1830، کف کانال نزولی را تست کنیم و سپس

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1810.86 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا، بعد از رسیدن به سقف 1831.44، وارد یک روند نزولی شدیم. تارگت این روند نزولی را میتوانیم بر اساس شکاف نزولی باز اندازه بگیریم که در ناحیه 1806.52 قرار میگیرد. این ناحیه در کف کانال نزولی قرار دارد. بعد از رسیدن به این ناحیه، کنج کف شکل گرفت و خریداران وارد شدند. روند نزولی انس طلا در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است، انس طلا در یک کانال نزولی قرار دار

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1810.14 در حال معامله است. بعد از رسیدن به سقف 1831.44، انس طلا سقف پایینتر شکل داد و نهایتا رِنج به سمت پایین شکسته شد. بعد از شکسته شدن رِنج، روند نزولی شکل گرفت. این روند نزولی را میتوانیم در یک کانال نزولی بصورت شکل زیر نشان دهیم:همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، انس طلا در یک کانال نزولی قرار دارد. یکبار در قیمت 1811.87 تلاش شد که این کانال به سمت بالا شکسته شود، اما موفقیت آمیز نبود و بازار برگشت به درون

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز یورو/دلار در قیمت 1.1867 قرار دارد. طبق تحلیل یورو دلار، قیمت از 28 جولای تا 30 جولای در یک روند صعودی قرار داشت. حرکت صعودی که تا 30 جولای ادامه داشت منجر به این شد که این جفت ارز در حدود 130 پیپ به سمت بالا حرکت کند. این حرکت صعودی را میتوانیم در کانال صعودی زیر نمایش دهیم.همانطور که در شکل بالا مشخص است، جفت ارز یورو/دلار در یک کانال صعودی قرار داشت و نهایتا کف این کانال در قیمت 1.1888 شکسته شد. بعد از پولبک به کف

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز پوند/دلار در قیمت 1.3904 در حال نوسان است. بعد از حرکت صعودی که تا سقف 1.3982 پیش رفت، این جفت ارز وارد رِنج شد و بعد مجدد به سمت بالا حرکت کرد و سقف 1.3982 را تست کرد. سپس وارد یک روند نزولی شد. میتوانیم این روند نزولی را در قالب کانال نزولی در شکل زیر نشان دهیم:همانطور که در شکل بالا مشخص است، جفت ارز پونددلار در یک کانال نزولی قرار دارد و در حالل حاضر در سقف این کانال است. انتظار میرود بعد از نوسان تا نیمه و کف کان

امتیاز :

در حال حاضر انس جهانی طلا در قیمت 1814.00 در حال معامله است. بعد از حرکت صعودی که تا قیمت 1832.79 شکل گرفت، انس طلا وارد رِنج شد. این حرکت صعودی را میتوانستیم با استفاده از شکاف باز اندازه بگیریم که تارگت در ناحیه 1831.40 قرار میگیرد. این تارگت و شکاف اندازه گیری شده در شکل زیر مشخص شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است، شکاف اندازه گیری شده داریم که با مستطیل سبز نشان داده شده است. تارگت این شکاف بر روی خط قرمز قرار میگیرد. همانطور که

امتیاز :

  در حال حاضر جفت ارز پوند/دلار در قیمت 1.3883 در حال معامله است. بعد از شکست صعودی دیروز تا قیمت 1.3891، این جفت ارز وارد رِنج شد و الگوی سقف دوقلو شکل داد. این حرکت صعودی بعد از حفظ نیمه کانال صعودی و حرکت به سمت سقف این کانال شکل گرفت. این کانال صعودی را میتوانیم در شکل زیر مشاهده کنیم:     همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوانیم کف 1.3736 و کف 1.3766 را بهم وصل کنیم و این خط را بر روی سقف 1.3832 قرار دهیم

امتیاز :

در حال حاضر انس جهانی طلا در قیمت 1800.20 در حال معامله است. بعد از سقف 1811، انس طلا با مقاومت برخورد کرد و به آن واکنش نشان داد. بعد از واکنش به این مقاومت و شکل گیری سقف، میتوانستیم یک کانال صعودی برای انس طلا رسم کنیم که کف این کانال در ناحیه 1798.80 قرار داشت. سپس انس طلا برگشت و به کف کانال رسید. این کانال در شکل زیر مشخص میباشد:     همانطور که در شکل بالا میبینید بعد از برگشت بازار در سقف 1811، بازار برگشت و به

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز پوند/دلار در قیمت 1.3786 در حال معامله است. در تاریخ 22 جولای و در قیمت 1.3786، یک پولبک شکل گرفت که تا قیمت 1.3720 ادامه پیدا کرد. این پولبک در قالب الگوی کنج کف بود که پرچم صعودی میباشد. همچنین میتوانیم آن را کف دو در نظر بگیریم. در هر صورت در ناحیه 1.3719 بازار در یک سطح حمایتی قرار گرفت. به همین دلیل یک شکست صعودی قوی در این ناحیه شکل گرفت و خریداران وارد شدند. از طرف دیگر این پولبک یا کانال نزولی، یک پرچم صعودی ب

امتیاز :

در حال حاضر اونس جهانی طلا در قیمت 1799 در حال معامله است. بعد از شکست نزولی که در 16 جولای رخ داد، بازار در ناحیه 1766، کف سازی کرد. سپس یک حرکت صعودی شکل گرفت. این حرکت صعودی توانست بعد از پولبک تا ناحیه 1791.50، مجدد ادامه یابد و به پولبک 50 درصدی از حرکت نزولی قبل برسد. این پولبک 50 درصد در قیمت 1833.68 قرار گرفته است که در شکل زیر مشخص میباشد.     از طرف دیگر میتوانیم یک کانال صعودی 4 ساعته برای اونس طلا رسم ک

امتیاز :

در حال حاضر اونس جهانی طلا در قیمت 1803.50 در حال معامله است. بعد از شروع حرکت صعودی در ناحیه 1766، اونس طلا وارد روند صعودی کوتاه مدت شد. سپس در ناحیه 1814، سقف سازی کرد و الگوی سر و شانه سقف شکل گرفت. سر این الگو در قیمت 1818.38 قرار داشت و شانه راست هم در قیمت 1817.15 قرار داشت. اما با شکست سر در قیمت 1818.38 ، این الگوی فیل شد و حرکت نزولی که در تحلیل قبل ارائه شد، به نتیجه نرسید. در حال حاضر میتوانیم کانال صعودی اونس طلا را به صو

امتیاز :

تحلیل ویدئویی اونس جهانی طلا     در حال حاضر اونس جهانی طلا در قیمت 1802.70 در حال معامله است. بعد از سقف 191693، یک حرکت نزولی قوی شکل گرفت. این حرکت نزولی تا ناحیه 1751 ادامه داشت. این گام نزولی را میتوانستیم بر اساس شکاف نزولی باز اندازه بگیریم که دقیقا در ناحیه 1751 قرار میگرفت. این شکاف در تحلیل های قبل بررسی شد. حرکت بلندمدت اونس طلا را میتوان در یک کانال صعودی رسم کرد. این کانال در شکل زیر بررسی شده است:همانطور

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار