در حال حاضر نزدک در قیمت 13840 در حال معامله است. طبق تحلیل نزدک در 12 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 12806، خریداران و فروشندگان خریدند و برگشت صعودی شکل گرفت. اما این برگشت صعودی در قیمت 13547 متوقف شد و نهایتا سقف دوقلو شکل گرفت و بعد شکست نزولی ایجاد شد. بنابراین این برگشت صعودی، مینور بود و نهایتا فروشندگان وارد شدند. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود حرکت نزولی ادامه یابد و به سطوح پایینتر حمایتی برسیم. حرکت آتی نزدک در شکل زیر ر

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز USDJPY در قیمت 129.85 در حال معامله است. طبق تحلیل USDJPY در 11 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در ابتدای یک روند نزولی قرار دارد. بعد از رسیدن به سقف 131.25، خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی شکل گرفت. این مقاومت بر اساس MM از سقف 129.10 تا کف 127.10 بدست آمده بود. بنابراین بر اساس این روش، یک تارگت در ناحیه 131.08 داشتیم که بعد از رسیدن به آن، یک برگشت نزولی شکل گرفت. در حال حاضر انتظار میرود این حرکت نزو

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز USDJPY در قیمت 127.83 در حال معامله است. طبق تحلیل USDJPY در 7 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در ابتدای یک گام صعودی قرار دارد. این گام صعودی بعد از رسیدن به حمایت 126.94 شکل گرفت. یعنی این حمایت با استفاده از MM از کف 127.91 تا سقف 128.89 بدست آمده است. بنابراین بعد از رسیدن به این حمایت، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی قوی شکل گرفت. این برگشت صعودی توانست سقف ماژور در این روند نزولی را بشکند. بنابراین ب

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1894 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 7 اردیبهشت، بعد از رسیدن به سقف 1998.46 خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی شکل گرفت. تا زمانی که این برگشت بالاتر از کف 1890.15 قرار داشت، انتظار میرفت مجدد یک حرکت صعودی دیگر شکل بگیرد. اما اینطور نشد و نهایتا یک شکست نزولی در زیر این کف شکل گرفت و تحلیل صعودی به نتیجه نرسید. بنابراین در حال حاضر بازار از کنترل خریداران درآمده است و در جهت فروش قرار گ

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز EURUSD در قیمت 1.0687 در حال معامله است. طبق تحلیل EURUSD در 6 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد. بعد از رسیدن به کف 1.0706، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و یک برگشت صعودی شکل گرفت اما این برگشت مینور بود و بازار همچنان در زیر میانگین متحرک قرار دارد و انتظار میرفت مجدد فروشندگان وارد شوند و حرکت نزولی ادامه یابد. همین اتفاق افتاد و بعد از تست میانگین متحرک، مجدد فروشندگان وارد شدند و حرکت نزول

امتیاز :

در حال حاضر نفت برنت در قیمت 106 در حال معامله است. طبق تحلیل نفت برنت در 4 اردیبهشت، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. در واقع بعد از رسیدن به مقاومت 114.79، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند که معامله فروش باز کنند. در نتیجه یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت. این شکست نزولی در حمایت  104.62 متوقف شد و خریداران خریدند و فروشندگان هم سود گرفتند و در نتیجه برگشت صعودی و رِنج شکل گرفت. حمایت 104.62 بر اساس MM از کف 106.76 تا سقف 108.07 بدس

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1932 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 3 اردیبهشت، بعد از شکل گیری یک حرکت نزولی تا حمایت 1889، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه برگشت صعودی شکل گرفت. این برگشت صعودی مینور بود و بازار وارد رِنج شد اما سپس خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی شکل گرفت. این شکست صعودی توانست سقف ماژور را بشکند. همچنین حرکت صعودی ادامه پیدا کرد. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود یک حرکت صعودی دیگر نیز شکل بگیرد و

امتیاز :

در حال حاضر GBPUSD در قیمت 1.30256 در حال معامله است. طبق تحلیل GBPUSD در 29 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد و همچنان در جهت فروش میباشد. بنابراین در حال حاضر بازار در کنترل فروشندگان است و انتظار میرود هر برگشت صعودی، مینور باشد و تبدیل شود به پرچم نزولی یا رِنج و سپس فروشندگان وارد شوند و یک شکست نزولی شکل بگیرد و به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کنیم. بنابراین هر حرکت صعودی، فرصت فروش میباشد تا بتوانیم تا قیمتهای پایینت

امتیاز :

در حال حاضر نزدک در قیمت 13840 در حال معامله است. طبق تحلیل نزدک در 29 فروردین، بعد از رسیدن به ناحیه مقاومتی 14298، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه پولبک شکل گرفت. بعد از شکل گیری پولبک و رِنج، نهایتا فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی شکل گرفت. این شکل نزولی توانست کف دوقلو و خط گردن را بشکند و به همین دلیل بازار در کنترل فروشندگان میباشد.پس در حال حاضر انتظار میرود حرکت نزولی نزدک ادامه یابد. حرکت آتی نزدک در شکل زیر

امتیاز :

در حال حاضر USDCHF در قیمت 0.9422 در حال معامله است. طبق تحلیل USDCHF در 28 فروردین، در حال حاضر بازار در یک حرکت صعودی قوی و کلایمکتیک قرار دارد و بعد از رسیدن به سقف 0.94426، خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه برگشت نزولی و رِنج شکل گرفت. همچنین این رِنج در قالب سر و شانه سقف میباشد. از طرف دیگر برگشت روند ماژور با سقف پایینتر داریم و انتظار میرود که یک حرکت نزولی شکل بگیرد و به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کنیم. حرکت آتی USDCHF در شکل

امتیاز :

در حال حاضر نفت برنت در قیمت 111.15 در حال معامله است. طبق تحلیل نفت برنت در 28 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار دارد. بعد از رسیدن به سقف 136 دلار، خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک شکست نزولی قوی شکل گرفت. بعد از این حرکت نزولی، یک برگشت صعودی ایجاد شد. بعد از این برگشت صعودی، مجدد فروشندگان وارد شدند و یک حرکت نزولی دیگر شکل گرفت. این حرکت نزولی به شکل گیری کف بالاتر منجر شد و سپس خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1973.39 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 27 فروردین، بعد از شکل گیری یک حرکت نزولی تا حمایت 1890.15، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه برگشت صعودی شکل گرفت. این برگشت صعودی مینور بود و بازار وارد رِنج شد اما سپس خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی شکل گرفت. این شکست صعودی توانست سقف ماژور را بشکند. همچنین حرکت صعودی ادامه پیدا کرد. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود یک حرکت صعودی دیگر نیز شکل بگ

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار