در حال حاضر USDCHF در قیمت 0.9329 در حال معامله است. طبق تحلیل USDCHF در 23 فروردین، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. بعد از رسیدن به مقاومت 0.9373، خریداران و فروشندگان فروختند و در نتیجه برگشت نزولی شکل گرفت. این برگشت نزولی بر اساس گام1=گام2 حرکت کرد و بر این اساس در حمایت0.9303 متوقف شد. سپس خریداران وارد شدند و برگشت صعودی شکل گرفت. در حال حاضر این برگشت صعودی توانست سقف ماژور در آخرین گام نزولی رِنج را بزند و انتظار میرود یک حرکت

امتیاز :

در حال حاضر USDCAD در قیمت 1.2577 در حال معامله است. طبق تحلیل USDCAD در 22 فروردین، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. این رِنج بعد از رسیدن به مقاومت 1.2619 شکل گرفت. این مقاومت را میتوانستیم بر اساس MM از 1.2531 تا کف1.2454 بدست بیاوریم. بر این اساس یک حرکت صعودی شکل گرفت اما بعد از رسیدن به مقاومت 1.2619، خریداران و فروشندگان فروختند که سود بگیرند و در نتیجه رِنج و سقف دوقلو شکل گرفت. اما انتظار میرود این رِنج تبدیل شود به پرچم صعودی

امتیاز :

در حال حاضر GBPUSD در قیمت 1.30256 در حال معامله است. طبق تحلیل GBPUSD در 22 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد و همچنان در جهت فروش میباشد. بنابراین در حال حاضر بازار در کنترل فروشندگان است و انتظار میرود هر برگشت صعودی، مینور باشد و تبدیل شود به پرچم نزولی یا رِنج و سپس فروشندگان وارد شوند و یک شکست نزولی شکل بگیرد و به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کنیم. بنابراین هر حرکت صعودی، فرصت فروش میباشد تا بتوانیم تا قیمتهای پایینت

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز EURUSD در قیمت 1.0876 در حال معامله است. طبق تحلیل EURUSD در 21 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد. بعد از رسیدن به کف 1.0836، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و یک برگشت صعودی شکل گرفت اما بازار همچنان در زیر میانگین متحرک قرار دارد و انتظار میرود این برگشت صعودی، مینور باشد یعنی نهایتا در زیر میانگین متحرک باقی میماند و فروشندگان وارد میشوند و یک حرکت نزولی دیگر خواهیم داشت و به سمت سطوح پایینتر حمای

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1947 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 20 فروردین، در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. بعد از رسیدن به کف 1890.15، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه یک برگشت صعودی قوی شکل گرفت. حمایت 1890 بر اساس MM از کف1967 تا سقف 2054 بدست آمده بود. بنابراین بعد از رسیدن به این حمایت، یک حرکت صعودی قوی تا 1949 شکل گرفت. سپس یک پولبک شکل گرفت و بازار وارد رِنج شد. نهایتا این رِنج تبدیل به پرچم صعودی. در

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز USDJPY در قیمت 122.54 در حال معامله است. طبق تحلیل USDJPY در 13 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار گرفته است و انتظار میرود این حرکت صعودی ادامه یابد.قبل از این حرکت صعودی، یک روند نزولی داشتیم که در قیمت 121.31 متوقف شد. سپس برگشت صعودی شکل گرفت و بعد مجدد یک گام نزولی دیگر تا همین ناحیه شکل گرفت و بعد حرکت نزولی متوقف شد. سپس خریداران وارد شدند و برگشت ماژور شکل و سقف ماژور شکسته شد. در حال حاضر انتظار میرود

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1920.34 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 10 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار گرفته است. اولین تارگت در قیمت 1921.31 قرار داشت که بازار به آن رسید و در نتیحه یک برگشت نزولی شکل گرفت اما این برگشت نزولی، مینور بود و مجدد خریداران وارد شدند و حرکت صعودی ادامه پیدا کرد. در حال حاضر بازار در رِنج قرار دارد که این رِنج در درون یک روند صعودی میباشد. بنابراین در حال حاضر بازار در یک رِنج قرار دارد. 60

امتیاز :

در حال حاضر انس طلا در قیمت 1929.28 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 8 فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار گرفته است. اولین تارگت این روند نزولی در قیمت 1839.58 قرار داشت که بازار آن را با قدرت شکست. تارگت بعد در ناحیه 1930 الی 1928 قرار دارد. این ناحیه حمایتی بر اساس MM از کف 1946.56 تا سقف 1965.09 بدست آمده است. بعد از رسیدن به این ناحیه حمایتی و شکل گیری پولبک، انتظار میرود مجدد حرکت نزولی ادامه یابد و به سمت سطوح 1923.1

امتیاز :

در حال حاضر نزدک در قیمت 14567 در حال معامله است. طبق تحلیل نزدک در 3 فروردین، بعد از رسیدن به ناحیه مقاومتی 14694، خریداران سود گرفتند و در نتیجه پولبک شکل گرفت. این حرکت اصلاحی؛ پرچم صعودی بود یعنی نهایتا خریدارن وارد شدند و حرکت صعودی ادامه پیدا کرد اما ادامه حرکت صعودی منجر به ادامه روند صعودی نشد بلکه منجر به شکل گیری رِنج شد. سپس این رِنج به سمت پایین شکسته شد. در حال حاضر انتظار میرود بازار به سمت سطوح پایینتر حمایتی حرکت کند. اولین حما

امتیاز :

در حال حاضر جفت ارز EURUSD در قیمت 1.1051 در حال معامله است. طبق تحلیل EURUSD در 29 اسفند، در حال حاضر بازار در یک کانال نزولی قرار دارد. بعد از رسیدن به حوالی سقف این کانال نزولی در ناحیه 1.1089، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه برگشت نزولی شکل گرفت. اما انتظار میرود این برگشت نزولی، مینور باشد و نهایتا تبدیل شود به پرچم صعودی؛ یعنی انتظار میرود این حرکت نزولی، صرفا با هدف تست کف کانال صعودی باشد و سپس خریداران وارد شوند و ی

امتیاز :

در حال حاضر نزدک در قیمت 13680 در حال معامله است. طبق تحلیل نزدک در 25 اسفند، بعد از رسیدن به ناحیه مقاومتی 13480، خریداران سود گرفتند و در نتیجه پولبک شکل گرفت. این حرکت اصلاحی؛ پرچم صعودی بود یعنی نهایتا خریدارن وارد شدند و حرکت صعودی ادامه پیدا کرد. در حال حاضر بازار در یک ناحیه مقاومتی است که بر اساس گام1=گام2 بدست آمده است. بنابراین انتظار میرود یک حرکت اصلاحی در این ناحیه شکل بگیرد. اولین تارگت این حرکت اصلاحی در قیمت 13627 میباشد. دومین

امتیاز :

در حال انس طلا در قیمت 1924.72 در حال معامله است. طبق تحلیل انس طلا در 24 اسفند، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد. انتظار میرود این حرکت نزولی ادامه یابد. در ابتدا ناحیه حمایتی 1935 مشخص شده بود اما قدرت فروشندگان زیاد است و این حمایت نیز شکسته شد. بنابراین در حال حاضر بازار در کنترل فروشندگان است و انتظار میرود حرکت نزولی ادامه یابد و به سطوح حمایتی پایینتر برسیم. حرکت آتی انس طلا در شکل زیر رسم شده است: طبق تحلیل انس طلا د

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار