در حال حاضر بیت کوین در قیمت 36 هزار دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 3 بهمن، در حال حاضر بازار در کف یک حرکت نزولی قوی قرار گرفته است. یعنی در 22 ژانویه، یک شکست نزولی قوی تا کف  34 هزار دلار شکل گرفت. کف 34 هزار دلار، یک ناحیه حمایتی است که بر اساس MM از کف  43423 تا سقف 52214 بدست آمده است. بنابراین بعد از رسیدن به این کف، انتظار میرود فروشندگان سود بگیرند و خریداران وارد شوند و در نتیجه یک برگشت صعودی ایجاد شود. حرکت بعدی بیت

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 41470 دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 29 دی، بعد از رسیدن به مقاومت 69 هزار دلار، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی شکل گرفت. این برگشت نزولی در ابتدا در حمایت 43423 متوقف شد و بعد سقف دوقلو شکل گرفت که پرچم نزولی میباشد. نهایتا این پرچم نزولی تریگر شد و حرکت نزولی ادامه پیدا کرد. در حال حاضر انتظار میرود یک حرکت نزولی دیگر تا ناحیه 38 هزار دلار شکل بگیرد که این تارگت ب

امتیاز :

در حال حاضر ارز دیجیتال کوتی در قیمت 39 سنت در حال معامله است. طبق تحلیل کوتی در 29 دی، در حال حاضر بازار در رِنج قرار دارد. بعد از رسیدن به سقف 69 سنت، فروشندگان فروختند و خریداران سود گرفتند و در نتیجه یک برگشت نزولی شکل گرفت. همچنین الگوی سقف دوقلو ایجاد شد و نهایتا خط گردن شکسته شد و حرکت نزولی آغاز گردید. بعد از رسیدن به حمایت  25 سنت، فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه برگشت صعودی شکل گرفت. اما این برگشت بصورت دو گام اصلاحی بود و نه روند صع

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 42 هزار دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 27 دی، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد. بعد از هر شکست نزولی، سایه پایینی شکل گرفت و بعد بازار رِنج شد. اینها ویژگی های یک حرکت نزولی در قالب رِنج میباشد و نه روند نزولی. به همین دلیل انتظار میرود این حرکت نزولی در یک سطح حمایتی متوقف شود و نهایتا بازار بدست خریداران بیوفتد و روند صعودی بیت کوین آغاز شود. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود

امتیاز :

در حال حاضر اتریوم در قیمت 3320 دلار در حال معامله است. طبق تحلیل اتریوم در 26 دی، در حال حاضر بعد از رسیدن به مقاومت 4868، خریداران فروختند و فروشندگان هم پوزیشن فروش باز کردند و در نتیجه برگشت نزولی شکل گرفت. انتظار میرود این حرکت نزولی ادامه یابد و به حمایت پایینتر در سطح 2500 دلار برسیم. این حمایت بر اساس MM از 3503 تا 4436 شکل گرفته است. بنابراین انتظار میرود این حرکت نزولی ادامه یابد و به ناحیه حمایتی در سطح 2500 دلار برسیم. بعد از رسیدن

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 43111 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 25 دی،  در حال حاضر بازار در رِنج قرار گرفته است. این رِنج بعد از شکست نزولی شکل گرفته است. یعنی بعد از شکل گیری شکست نزولی تا ناحیه 43 هزار دلار، یک برگشت صعودی مینور تا ناحیه 44456 شکل گرفت. مقاومت 44456 را میتوانستیم بر اساس MM از سقف 42796 تا کف 41000 اندازه بگیریم. بنابراین در این مقاومت، یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت و بعد یک برگشت صعودی ایجاد شد اما انتظار میرود م

امتیاز :

در حال حاضر بایننس کوین در قیمت 461 در حال معامله است. طبق تحلیل بایننس کوین در 22 دی، در حال حاضر بازار در رِنج قرار گرفته است. این رِنج بعد از رسیدن به سقف تاریخی 691 دلار شروع شد. یعنی روند صعودی که در مارس 2021 شروع شده بود نهایتا در سقف 691 دلار متوقف شد و فروشندگان فروختند و خریداران هم سود گرفتند و این باعث شد که یک برگشت نزولی قوی شکل بگیرد. بعد از شکل گیری برگشت نزولی، مجدد خریداران وارد شدند و بازار تا نزدیکی سقف قبلی در ناحیه 660 دل

امتیاز :

در حال حاضر دوج کوین در قیمت 15 سنت در حال معامله است. طبق تحلیل دوج کوین در 18 دی، در حال حاضر بازار در یک روند نزولی قرار دارد و تقریبا در یک ناحیه حمایتی قرار گرفته است. بعد از رسیدن به کف 13 سنت، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و به همین دلیل یک برگشت صعودی شکل گرفت اما این برگشت صعودی، مینور بود و بازار مجدد برگشت به سمت پایین. تارگت 13 سنت را میتوانستیم بر اساس MM از کف 21 سنت تا سقف 29 سنت اندازه بگیریم. بنابراین بعد از رسیدن به

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 41925 دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 18 دی، بعد از آخرین شکست نزولی تا  43 هزار دلار، خریداران وارد شدند و رِنج شکل گرفت. اما نهایتا این رِنج به سمت پایین شکسته شد. اولین تارگت این حرکت نزولی در قیمت 41670 قرار گرفته بود که بازار در همانجا متوقف شد. این تارگت بر اساس شکاف باز تعیین شد یعنی  بعد از پولبکی که شکل گرفت، نیمه شکافِ بین سقف و کف را در نظر گرفتیم و بعد فاصله سقف تا نیمه این شکاف را اندازه

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 46414 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 15 دی، در حال حاضر بازار در یک کانال صعودی قرار دارد و بعد از شکستن نیمه این کانال و رسیدن به مقاومت کلیدی 69 هزار دلار، خریداران سود گرفتند و فروشندگان هم پوزیشن فروش باز کردند. در نتیجه یک برگشت نزولی خیلی قوی شکل گرفت و بازار پایینتر از نیمه کانال قرار گرفت. بعد از شکست نزولی و شکل گیری پولبک، شکاف باز شکل گرفت و میتوانیم تارگت این حرکت نزولی را با استفاده از این شک

امتیاز :

در حال حاضر ارز دیجیتال شیبا اینو در قیمت 0.00003301 در حال معامله است. طبق تحلیل شیبا اینو در 14 دی، بعد از رسیدن به سقف 0.00008845، خریداران سود گرفتند و فروشندگان فروختند و در نتیجه یک برگشت نزولی قوی شکل گرفت. این مقاومت در سقف کانال صعودی پروجکت شده بود و با کمی اورشوت، نهایتا فروشندگان وارد شدند و بازار برگشت به سمت کانال اول. یعنی بعد از شکسته شدن کانال اول، هیچ پولبک و تستی شکل نگرفته بود و به همین دلیل انتظار میرفت یک حرکت نزولی تا سق

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 46889 دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 13 دی، بعد از رسیدن به حمایت 43 هزار دلار، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و در نتیجه برگشت صعودی شکل گرفت. این برگشت صعودی منجر به شکل گیری سقف دوقلو شد و بعد یک شکست نزولی قوی شکل گرفت و در حال حاضر کف دوقلو داریم و بازار در  رِنج قرار گرفته است. انتظار میرود این رِنج به سمت پایین شکسته شود و بیت کوین بتواند سطوح پایینتر حمایتی را تست کند. حرکت آتی بیت کو

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار