در حال حاضر ارز دیجیتال گالا در قیمت 9 سنت در حال معامله است.  بعد از آخرین شکست صعودی، گالا توانست به سقف 14 سنت برسد. سپس فروشندگان وارد شدند و یک پولبک تا 7 سنت شکل گرفت. بعد از این حرکت نزولی و شکل گیری دو گام نزولی، نهایتا خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی قوی تا سقف 12 سنت شکل گرفت.  سپس مجدد فروشندگان وارد شدند و دو گام نزولی تا 7 سنت شکل گرفت. در هر صورت گالا بعد از آخرین شکست صعودی وارد رِنج شد. در حال حاضر در کف رِنج و ناحیه تقاض

امتیاز :

در حال حاضر لایت کوین در قیمت 179 دلار در حال معامله است. بعد از شکست صعودی قوی تا 318 دلار، فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی تا 103 دلار شکل گرفت.  سپس  کف دوقلو ، سر و شانه و الگوی MTR  شکل گرفت و خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی قوی تا 232 دلار ایجاد شد. بعد از این شکست صعودی قوی، مجدد فروشندگان وارد شدند و یک برگشت نزولی تا 139 دلار شکل گرفت اما انتظار میرود این برگشت نزولی، یک برگشت مینور باشد و تبدیل شود به پرچم صعودی. یعنی ا

امتیاز :

در حال حاضر شیبا اینو در قیمت 0.00002575 در حال معامله است. طبق تحلیل شیبا اینو در 18 مهر، بعد از رسیدن به سقف 0.00003523، سقف دوقلو شکل گرفت و فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی تا 0.00002064 شکل گرفت. سپس بازار رِنج شد و بعد یک شکست صعودی قوی شکل گرفت. بعد از این شکست صعودی میتوانستیم یک کانال صعودی برای شیبا اینو رسم کنیم اما بعد از ایم شکست صعودی قوی، بازار رِنج شد و سقف پایینتر شکل گرفت. در حال حاضر تا زمانی که سقف 0.00003523 شکسته ن

امتیاز :

در حال حاضر ارز دیجیتال تتا در قیمت 6.45 دلار در حال معامله است. بعد از شکست صعودی در جولای 2021، تتا توانست به سقف 9.74 دلار برسد. سپس فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی تا ناحیه 4.66 دلار شکل گرفت. سپس مجدد خریداران در این ناحیه تقاضا وارد شدند و یک شکست صعودی قوی تا حدود 7 دلار شکل گرفت. در حال حاضر بعد از این شکست صعودی یک پولبک شکل گرفت. اما انتظار میرود این پولبک یا پرچم نزولی به سمت بالا شکسته شود یعنی یک برگشت مینور هست و ارز دیجی

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 55 هزار دلار در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 16 مهر، بعد از شکست صعودی تا 53 هزار دلار در 6 سپتامبر، نهایتا فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی تا 39 هزار دلار شکل گرفت. سپس کف دوقلو ایجاد شد و نهایتا یک شکست صعودی قوی شکل گرفت. این شکست صعودی ماژور بود و توانست سقف 53 هزار دلار را بشکند. در حال حاضر بیت کوین در یک کانال صعودی قرار دارد. این کانال صعودی در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص اس

امتیاز :

در حال حاضر شیبا اینو در قیمت 0.00002270 در حال معامله است. شیبا اینو توانست در طی 4 روز، 300 درصد رشد کند. بعد از رسیدن به سقف تاریخی، فروشندگان وارد شدند و در حال حاضر سقف دوقلو شکل گرفت و سپس یک شکست نزولی ایجاد شد. در واقع شیبا اینو توانست یک شکست صعودی خیلی قوی در 4 روز شکل دهد، پس انتظار میرود این برگشت نزولی، مینور باشد و تبدیل شود به پرچم صعودی. یعنی انتظار میرود نهایتا خریداران وارد شوند و این ارز دیجیتال مجدد به سمت بالا حرکت کند.

امتیاز :

در حال حاضر دوج کوین در قیمت 24 سنت در حال معامله است. طبق تحلیل دوج کوین در 16 مهر بعد از شکست نزولی در جولای، دوج به کف 15 سنت رسید. سپس خریداران وارد شدند و یک شکست صعودی تا 35 سنت شکل گرفت. سپس فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی تا 19 سنت شکل گرفت و بعد خریداران وارد شدند و یک برگشت یا شکست صعودی شکل گرفت. در حال حاضر دوج کوین در یک کانال صعودی قرار گرفته است. این کانال صعودی در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل بالا مشخص است، دوج کوی

امتیاز :

ارز دیجیتال بایننس کوین در قیمت 436 دلار در حال معامله است. بعد از شکست نزولی قوی در می، این ارز دیجیتال وارد رِنج شد و نهایتا الگوهای کف(مث کف دوقلو) شکل گرفت و بعد یک شکست صعودی قوی ایجاد شد. سپس برگشت نزولی شکل گرفت اما این برگشت مینور بود و بعد مجدد خریداران در قیمت 367 دلار وارد شدند و یک شکست صعودی دیگر شکل گرفت. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود بایننس کوین بتواند از همین ناحیه به سمت بالا حرکت کند. این ارز دیجیتال در یک کانال صعودی قرا

امتیاز :

در حال حاضر سیاکوین در قیمت 1 سنت در حال معامله است. بعد از شکست صعودی قوی تا قیمت 6 سنت در آوریل 2021، نهایتا فروشندگان وارد شدند و یکش شکست نزولی قوی تا 0.007 شکل گرفت. سپس کف دوقلو، سر و شانه و الگوی MTR با کف بالاتر شکل گرفت. سپس شکست صعودی ایجاد شد و بعد یک برگشت نزولی شکل گرفت. اما انتظار میرود این برگشت نزولی، مینور باشد و تبدیل شود به پرچم صعودی. بنابراین انتظار میرود نهایتا خریداران وارد شوند و سیاکوین یک حرکت صعودی قوی را تجربه کند.

امتیاز :

در حال حاضر ارز دیجیتال بیت کوین کش در قیمت 569 دلار در حال معامله است. بعد از شکست صعودی در مارس 2021 که سقف تاریخی 1650 را ساخت، نهایتا فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی تا کف 383 شکل گرفت. سپس بازار رِنج شد و کف دوقلو یا MTR با کف بالاتر شکل گرفت. در حال حاضر این ارز دیجیتال در ناحیه حمایتی یا تقاضا میباشد و انتظار میرود خریداران وارد شوند و یک صعودی قوی شکل بگیرد. حرکت آتی احتمالی بیت کوین کش در شکل زیر رسم شده است:همانطور که در شکل

امتیاز :

ارز دیجیتال مونرو در حال حاضر در قیمت 271 دلار در حال معامله است. بعد از چند سال رِنج، نهایتا مونرو از مارس 2020 وارد یک روند صعودی قوی شد و قیمت آن از 25 دلار به 519 دلار رسید.  بعد از رسیدن به سقف تاریخی 519، فروشندگان وارد بازار شدند و یک شکست نزولی قوی تا قیمت 124 شکل گرفت. سپس بازار وارد رِنج شد و کف دوقلو شکل گرفت. بعد از شکل گیری کف دوقلو، یک شکست صعودی قوی ایجاد شد و در حال حاضر در پولبکی هستیم که بعد از این شکست صعودی شکل گرفته است.

امتیاز :

در حال حاضر ارز دیجیتال استلار در قیمت 31 سنت در حال معامله است. بعد از شکست صعودی تا قیمت 79 سنت و شکل گیری سقف تاریخی، نهایتا فروشندگان وارد شدند و یک شکست نزولی قوی تا 27 سنت شکل گرفت. سپس دومین گام نزولی شکل گرفت و بازار پایینتر رفت و به 20 سنت رسید. بعد از شکل گیری این کف، یک شکست صعودی ایجاد شد سپس سقف دوقلو شکل گرفت و برگشت نزولی ایجاد شد. در حال حاضر انتظار میرود این برگشت نزولی مینور یا پرچم صعودی باشد و نهایتا خریداران وارد شوند و با

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار