در حال حاضر بیت کوین در قیمت 18900 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 29 خرداد، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 17 هزار دلار، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و یک حرکت صعودی قوی شکل گرفت. بعد از شکل گیری این شکست صعودی، یک پولبک ایجاد شد و بعد از تکمیل این پولبک، مجدد سیگنال خرید شکل گرفت و سپس خریداران وارد شدند و یک حرکت صعودی دیگر ایجاد شد. بنابراین در حال حاضر بازار در ناحیه حمایتی 17 هزار دلار قرار دارد و خریداران به این ناحیه ح

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 24100 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 23 خرداد، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 25 هزار دلار، خریداران خریدند و فروشندگان سود گرفتند و نهایتا بعد از تکمیل H4 یک حرکت صعودی قوی شکل گرفت. اولین تارگت این حرکت صعودی در ناحیه 31 هزار دلار بود. در صورتی که پولبک بعد از رسیدن به این مقاومت حفظ میشد، انتظار میرفت به سمت ناحیه 37 هزار دلار حرکت کنیم. اما این اتفاق نیوفتاد و پولبک حفظ نشد و یک شکست نزولی دیگر شکل گرفت

امتیاز :

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. در حال حاضر بیت کوین در قیمت 31400 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 16 خرداد، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 23 هزار دلار، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی در درون رِنج شکل گرفت. این برگشت صعودی نهایتا در مقاومت 32 هزار دلار متوقف شد و سپ

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 31600 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 10 خرداد، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 23 هزار دلار، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی در درون رِنج شکل گرفت که توانست سقف 31464 را بشکند. یعنی در حال حاضر یک شکست صعودی در بالای رِنج شکل گرفته است و انتظار میرود یک حرکت صعودی دیگر ایجاد شود. حرکت آتی بیت کوین در شکل زیر رسم شده است:طبق تحلیل بیت کوین در 10 خرداد و همانطور که در شکل بالا مشاهده میشو

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 30300 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 2 خرداد، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 29 هزار دلار، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی در درون رِنج شکل گرفت که توانست سقف 30456 را بشکند. در حال حاضر بازار در رِنج قرار دارد و همچنین سر و شانه سقف و کف دوقلو داریم. در صورتی که سقف 30769 شکسته شود، این سر و شانه فیل میشود و حدضرر فروشندگان زده میشود و در نتیجه تحلیل نزولی فیل خواهد شد و بازار به سمت

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 30600 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 27 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 23884، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی قوی شکل گرفت. این برگشت دو گامی توانست سقف ماژور در چارت 1 ساعته را بشکند. سپس بازار وارد رِنج شد. در حال حاضر انتظار میرود یک حرکت صعودی شکل بگیرد و به سمت سطوح بالاتر مقاومتی حرکت کنیم. اولین تارگت این حرکت صعودی در این رِنج و در قیمت 33796 میباشد. پس حرکت آتی بیت ک

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 29607 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 25 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 23884، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی قوی شکل گرفت. این برگشت دو گامی توانست سقف ماژور در چارت 1 ساعته را بشکند. سپس بازار وارد رِنج شد. در حال حاضر انتظار میرود یک حرکت صعودی شکل بگیرد و به سمت سطوح بالاتر مقاومتی حرکت کنیم. اولین تارگت این حرکت صعودی در این رِنج و در قیمت 31194 میباشد. پس حرکت آتی بیت ک

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 29551 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 24 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 23884، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی قوی شکل گرفت. این برگشت دو گامی در مقاومت 31181 متوقف شد. این مقاومت با استفاده از MM از سقف 29715 تا کف 28256 بدست آمده بود. بعد از رسیدن به این مقاومت، سقف دوقلو شکل گرفت و بعد برگشت نزولی ایجاد شد.  در حال حاضر انتظار میرود مجدد فروشندگان وارد شوند و حرکت نزولی ادا

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 31762 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 21 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 29 هزار دلار،  یک حرکت صعودی شکل گرفت که تبدیل شد به سقف دوقلو و پرچم نزولی. همچنین سر و شانه سقف نیز شکل گرفت که پرچم نزولی میباشد. در حال حاضر یک حرکت صعودی قوی شکل گرفت که انتظار میرود یک شکست صعودی فیک باشد و مجدد فروشندگان وارد شوند و حرکت نزولی ادامه یابد. اولین تارگت این حرکت نزولی در قیمت 29576 میباشد. بنابراین در حاضر

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 31990 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت، بعد از رسیدن به ناحیه حمایتی 30 هزار دلار، یک پولبک شکل گرفت اما با توجه به قدرت حرکت نزولی، تبدیل شد به برگشت مینور و پرچم نزولی و مجدد فروشندگان وارد شدند و یک حرکت نزولی دیگر شکل گرفت. بعد از این شکست نزولی، خریداران وارد شدند و یک حرکت صعودی شکل گرفت. در حال حاضر انتظار میرود تارگت این حرکت صعودی در قیمت 33145 باشد. بعد از رسیدن به این تارگت، خریداران

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 34719 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 18 اردیبهشت، بعد از رسیدن به حمایت 35600، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی شکل گرفت و بازار توانست شمع شکاف از میانگین شمع دهد و 3 شمع بالاتر از میانگین بسته شدند. بعد از اینحالت انتظار میرود روند نزولی ادامه یابد ولی آخرین گام نزولی شکل خواهد گرفت. همینطور نیز شد یعنی مجدد فروشندگان وارد شدند و یک حرکت نزولی دیگر تا حمایت کلیدی 34350 شکل گرفت که ا

امتیاز :

در حال حاضر بیت کوین در قیمت 38946 در حال معامله است. طبق تحلیل بیت کوین در 14 اردیبهشت، بعد از رسیدن به حمایت 37900، خریداران و فروشندگان خریدند و در نتیجه یک برگشت صعودی شکل گرفت. سپس مجدد یک حرکت نزولی تا کف 37536 شکل گرفت اما کف بالاتر ایجاد شد و نهایتا کف دوقلو و یک شمع صعودی قوی ایجاد شد. در حال حاضر کنج کف داریم و همچنین کنج نستد هم داریم. بنابراین تا زمانی که این کنج فیل نشود، میتوان انتظار داشت که یک برگشت صعودی از این ناحیه حمایتی شک

امتیاز :
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار