دکمه اشتراک گذاری

۴نوع و ۳ رنگ استایل

[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_sharing align=”center” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”solid” align=”center” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”outlined” align=”center” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_sharing type=”fixed” align=”right” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″]
[us_sharing align=”center” color=”primary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”solid” align=”center” color=”primary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”outlined” align=”center” color=”primary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_sharing type=”fixed” color=”primary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″]
[us_sharing align=”center” color=”secondary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”solid” align=”center” color=”secondary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_separator type=”invisible”][us_sharing type=”outlined” align=”center” color=”secondary” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″][us_sharing type=”fixed” align=”center” color=”secondary” counters=”hide” facebook=”1″ twitter=”1″ gplus=”1″ linkedin=”1″ pinterest=”1″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
No votes yet.
Please wait...

هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار