blank
نوت برداری
blank
بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
کورس نظریه مالی با جان جانکاپلس

جان جانکاپلس(John Geanakoplos) اقتصاد دان دانشگاه ییل(در آمریکا) می باشد. او موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد در سال ۱۹۸۰ از دانشگاه هاروارد گردیده است. جایزه ساموئلسون و بودوساکی نیز به وی اعطا شده است. وی همچنین در دانشگاه های هاروراد، اِم آی تی، کمبریج، کالیفرنیا، استفورد، پنسیلوانیا مشغول تدریس بوده است. جانکاپلس از موسسان “مدیریت سرمایه الینگتون” نیز می باشد. پایگاه آموزشی رسابورس کورس “تئوری مالی” با تدریس جان جانکاپلس را برای کاربران خود فراهم کرده است. برای دانلود کورس بازارهای مالی با پروفسور رابرت شیلر، کلیک کنید. همچنین میتوانید کورس نظریه مالی از دانشگاه MIT را از اینجا دانلود کنید.

در ادامه خلاصه ای ازمباحث این کورس ارائه گردیدده است:

جلسه ۱: در این جلسه خلاصه ای از نظریه فایننس مورد بررسی قرار میگیرد. نظریه بازار کار ستون اصلی در نظریه استاندارد فایننس می باشد که بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ از اعتبار آن کاسته است. در این لکچر سوالاتی که نظریه فایننس به خوبی پاسخ میدهد نیز بررسی می شود.

جلسه ۲: در این لکچر مدل های اقتصادی بررسی میشوند و همچنین به این امر توجه میشود که چرا این مدل ها نتایج متناقضی را در اختیار ما قرار می دهند. مهم ترین مدل اقتصادی، مدل عرضه و تقاضا می باشد که توسط یونان باستان و شکسپیر بسط داده شده است. سپس مدل تعادل عمومی مطرح میگردد که مدل عرضه و تقاضا را برای چند کالا و برای مقادیر پیوسته توسعه میدهد. مدل تعادل مالی که در جلسات بعدی مورد بحث قرار میگیرد بر اساس مدل تعادل عمومی می باشد.

جلسه ۳: در این جلسه نحوه محاسبه قیمت ها و تخصیص تعادلی در یک اقتصاد ساده مورد بررسی قرار میگیرد. و در جلسات بعدی، از این روش برای محاسبه تعادل در بازارهای مالی (با در نظر گرفتن سهلم، اوراق قرضه و سایر دارایی های مالی) استفاده میشود.

جلسه ۴: در این لکچر اثبات میشود که در تعادل، کارایی پرتو داریم. سپس این موضوع بررسی میشود که اروینگ فیشر چگونه دو اصل حیاتی در فایننس (زمان و دارایی) را در مدل استاندارد تعادل اقتصادی وارد کرده است.

جلسه ۵: اروینگ فیشر با افزودن دو عنصر زمان و دارایی به مدل تعادل عمومی، آن را به مدل تعادل فایننس تبدیل کرده است. وی دریافت که نرخ بهره حقیقی یک قیمت نسبی است که توسط ترجیحات و دارایی تعیین میشود.

جلسه ۶: در این جلسه، ارتباط بین بهره وری، صبر، قیمت ها، تخصیص، نرخ بهره اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس به سه سوال اروینگ فیشر پاسخ داده میشود:

زمانی که صبر مردم کم شود چه اتفاقی برای نرخ بهره می افتد؟

زمانی که افراد انتظار دریافت ثروت هنگفت در آینده را دارند چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که ثروت مجددا توزیع میشود چه اتفاقی می افتد؟

جلسه ۷: در این جلسه، دیدگاه اقتصادی شکسپیر مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین اشاره میشوند که دیدگاه های وی قبل از اروینگ فیشر بوده است. سپس از مفهوم ارزش فعلی برای تعریف ابزارهای مالی استفاده میشود.

جلسه ۸: در این لکچر از موضوعاتی که تا الان مطرح شده استفاده میشود تا بررسی شود که کاهش اولیه در بودجه دانشگاه ییل خوشبینانه بوده است.

جلسه ۹: در اینجا نحوه بدست آوردن نرخ بهره از طریق اوراق قرضه خزانه مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۱۰: در این لکچر از ارزش فعلی فراتر میرویم و ارزش فعلی پویا را بررسی میکنیم. ارزش فعلی پویا به ما در درک بازدهی استراتژی های معاملاتی کمک میکند.

جلسه ۱۱: در این لکچر به بحث تامین اجتماعی مورد تحلیل قرار میگیرد. این سیستم در سال ۱۹۳۸ توسط روزولت ایجاد شد و در اینجا مشکلات مالی این سیستم بررسی میشود.

جلسه ۱۲: برای اینکه سیستم تامین اجتماعی به درستی عمل کند، مردم باید اینگونه فکر کنند که دنیا برای همیشه ادامه دارد. پس بعد از هر نسل، نسل جوان بعدی از آن حمایت میکند. مدل نسل های همپوشان که توسط الیس و ساموئلسون معرفی گردیده است به بررسی این وضعیت می پردازد.

جلسه ۱۳: در این لکچر از مدل نسل های همپوشان استفاده میشود تا تاثیر تغییرات جمعیتی بر نرخ بهره وقیمت دارایی ها بررسی گردد.

جلسه ۱۴: تا اینجا مدل های استفاده شده همگی مدل هایی بودند که برای پیش بینی آینده بکار گرفته می شوند. اما برای درک بازارهای مالی باید نااطمینانی را نیز مدل اضافه کنیم. در این لکچر مفاهیم آماری که برای افزودن نااطمینانی مورد نیاز است را بررسی میکنیم (مثل واریانس، انتظارات و کواریانس). با استفاده از این مفاهیم نشان داده می شود که چگونه تنوع گرایی منجر به کاهش ریسک می شود. سپس نشان می دهیم که تکرار شده انتظارات در طی زمان منجر به شکل گیری انتظارات شرطی می شود.

جلسه ۱۵: طبق فرضیه انتظارات عقلایی، افراد اتفاقات و نااطمینانی های آینده را در تصمیمات خود لحاظ میکنند. طبق این فرضیه، بهترین ابزار برای پیش بینی ارزش آتی یک شرکت، قیمت سهام آن سرکت در زمان جاری می باشد.

جلسه ۱۶: دراین لکچر روش استقرا پس رفتنی مورد بحث قرار میگیرد. این روش در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط ریاضیدان زرملو به عنوان استراتژی بهینه در شطرنج بکار گرفته شد. در این جلسه کاربرد این روش مورد بررسی قرار میگیرد.

جلسه ۱۷: در این لکچر در مورد اوراق قرضه قابل بازپرداخت قبل از سررسید صحبت میشود. و از روش استقرا پس رفتنی نیز استفاده می شود.

جلسه ۱۸: در این لکچر به تصریح یک مدل پرداخته میشود که جهت پیش بینی پیش پرداخت ها برای ارزش گذاری رهن مورد استفاده قرار میگیرد. برای این مدل سازی از رهیافت مدرن عامل محور استفاده می شود که ناهمگونی افراد را در نظر میگیرد.

جلسه ۱۹: در این لکچر مدل عامل محور در پیش پرداخت رهن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین فرآیند اوراق بهادار سازی نیز بررسی می شود.

جلسه ۲۰: در این لکچر هجینگ پویا بررسی می شود.

جلسه ۲۱: در این جلسه مفهومی که در پشت هجینگ پویا قرار دارد  بررسی میگردد.

جلسه ۲۲: تا الان مفهوم ریسک گریزی را نادیده گرفتیم. برادران برنولی اولین افرادی بودن که روشی برای بررسی ریسک گریزی را مطرح کردند. آنها اشاره کردند که تناقض سنت پترزبورگ به این معنی است که افراد به مطلوبیت انتظاری اهمیت میدهند و نه درآمد انتظاری.م مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) یکی از مهمترین مدل ها در اقتصاد مالی می باشد که در این کورس بررسی می شود.

جلسه ۲۳: در اینجا دو مدل که در نتیجه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به وجود آمده اند را بررسی میکنیم. یعنی نظریه صندوق های مشترک که توسط توبین ارائه شده است. و دیگری نظریه قیمت گذاری کواریانس است.

جلسه ۲۴: در این جلسه به سوالاتی در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای اشاره می شود. مثلا چگونه باید این تئوری را تست کرد؟ و یا به طور کلی چگونه باید به تفاوت بازدهی سهام و اوراق قرضه فکر کنیم؟

جلسه ۲۵: نظریه استاندارد مالی در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به درستی عمل نکرد. نکته ای در این نظریه از قلم افتاده است. در دو لکچر آخر نظریه سیکل اهرم مورد بررسی قرار میگیرد.

برای مشاهده کورس تئوری بازی ها (ارائه شده توسط دانشگاه ییل) در اینجا کلیک کنید.

رمز فایل ها: rasabourse.com

ادامه مطلب
کاربرانی که این محصول را تهیه کرده اند ، محصولات زیر را نیز خریداری کرده اند

محصولات مشابه

کتاب های مرتبط

blank
کورس نظریه مالی با جان جانکاپلس
امتیاز : 3 از 5
قیمت : رایگان
زمان : 32:00:00
خرید این محصول افزودن به سبد
جلسه اول
 • 01:14
جلسه دوم
 • 01:12
جلسه سوم
 • 01:14
جلسه چهارم
 • 01:11
جلسه پنجم
 • 01:14
جلسه ششم
 • 01:10
جلسه هفتم
 • 01:18
جلسه هشتم
 • 01:16
جلسه نهم
 • 01:15
جلسه دهم
 • 01:09
جلسه یازدهم
 • 01:12
جلسه دوازدهم
 • 01:12
جلسه سیزدهم
 • 01:12
جلسه چهاردهم
 • 01:04
جلسه پانزدهم
 • 01:16
جلسه شانزدهم
 • 01:20
جلسه هفدهم
 • 01:12
جلسه هجدهم
 • 01:12
جلسه نوزدهم
 • 01:19
جلسه بیستم
 • 01:12
جلسه بیست و یکم
 • 01:13
جلسه بیست و دوم
 • 01:16
جلسه بیست و سوم
 • 01:16
جلسه بیست و چهارم
 • 01:14
جلسه بیست و پنجم
 • 01:16
جلسه بیست و ششم
 • 01:10
فایل دانلودی زیرنویس
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار